Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Beheerders Gids PersonenHoe kan ik als een andere gebruiker optreden in een account?

Hoe kan ik als een andere gebruiker optreden in een account?

Door op te treden als een gebruiker kunnen beheerders zich aanmelden als een gebruiker zonder wachtwoord. Je kunt elke actie uitvoeren die de gebruiker zelf ook kan, maar de controlelogboeken laten zien dat jij degene was die deze taken als die ene gebruiker heeft uitgevoerd. Controlelogboeken kunnen worden geopend door beheerders die toegang hebben tot Canvas-gegevensbestanden. Controlelogboeken zijn ook beschikbaar door het CSV-bestand Paginaweergaven te downloaden. In dit bestand worden alle activiteiten van een specifieke gebruiker weergegeven, met inbegrip van acties die een beheerder uitvoert wanneer hij of zij zich voordoet als de gebruiker.

Alleen gebruikers op accountniveau met de machtiging Optreden als gebruikers (Act as users) kunnen optreden als andere gebruikers. Deze machtiging geldt niet voor beheerders van subaccounts.

Opmerkingen:

  • Wanneer een beheerder optreedtals een gebruiker, zijn er geen taalvoorkeuren van toepassing en wordt de interface altijd in de standaardtaal weergegeven.
  • Als je als een andere beheerder wilt optreden, moeten je in je account alle machtigingen hebben ingeschakeld die ook voor die beheerder zijn ingeschakeld.
  • Als je organisatie een vertrouwensovereenkomst met een andere organisatie heeft, heb je in vertrouwensaccounts geen machtiging om op te treden als een gebruiker die via een andere Canvas-URL is gekoppeld. Je kunt alleen optreden als een gebruiker die gekoppeld is aan hetzelfde account als jij.
  • Zodra je als een gebruiker optreedt, kan met elke gebruikersrol waarmee de pagina met gebruikersgegevens kan worden bekeken, de link Optreden als gebruiker (Act as User) op de pagina met gebruikersgegevens worden weergegeven. Dit is het gevolg van een overschrijving van je machtigingen en helpt je om snel als een andere gebruiker op te treden; dit betekent niet dat de gebruiker als wie je optreedt zelf ook als een andere gebruiker kan optreden.
  • Een Canvas-functie waarvoor het API-toegangstoken is vereist of waarmee het API-toegangstoken kan worden gewijzigd, kan niet worden gewijzigd door op te treden als een gebruiker.
  • Wanneer je als een andere gebruiker optreedt als een beheerder, toont de link Recente geschiedenis (Recent History) de recente geschiedenis voor de cursist en niet de paginaweergaven die je maakt. 

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Personen openen

Personen openen

Klik op de link Personen (People) in Accountnavigatie.

Gebruiker zoeken

Gebruiker zoeken

Gebruik de filter- en zoekopties om te zoeken naar de gebruiker in het account.

Gebruikersprofiel openen

Gebruikersprofiel openen

Klik op de naam van de gebruiker in de zoekresultaten.

Optreden als gebruiker

Optreden als gebruiker

Klik op de link Optreden als gebruiker (Act as User).

Doorgaan als gebruiker

Doorgaan als gebruiker

Op de pagina Optreden als gebruiker wordt de info over de gebruiker bevestigd. Als de gebruiker meerdere aanmeldingsgegevens heeft, worden alle aanmeldings-ID's weergegeven voor extra verificatie van de gebruiker. Klik op de knop Doorgaan (Proceed).

Canvas als gebruiker bekijken

Terwijl je optreedt als de gebruiker, zie je wat de gebruiker ziet, maar de controlerapporten laten zien dat jij degene was die die taken heeft uitgevoerd, en niet de feitelijke gebruiker. Je weet dat je optreedt als een gebruiker vanwege het informatievak onder aan het scherm waarin het volgende wordt gemeld: Je treedt momenteel op als [Gebruiker] (You are currently acting as [User]).

Stoppen met optreden als gebruiker

Wanneer je klaar bent met optreden als de gebruiker, klik je op de knop Stoppen met optreden als gebruiker (Stop Acting as User).