Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Beheerders Gids Profiel- en gebruikersinstellingenWelke functieopties kan ik als beheerder inschakelen in mijn gebruikersaccount?

Welke functieopties kan ik als beheerder inschakelen in mijn gebruikersaccount?

Canvas voegt voortdurend nieuwe functies toe om het product nog beter te maken. Het merendeel van de verbeteringen wordt uitgebracht als onderdeel van onze releasecyclus. Sommige functies kunnen echter van invloed zijn op je persoonlijke interactie met Canvas. In de les Nieuwe functies beheren krijg je informatie over functieopties voor gebruikers en het inschakelen ervan.

UI met hoog contrast

UI met hoog contrast

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functie UI met hoog contrast (High Contrast UI) kun je Canvas weergeven met stijlen in hoog contrast. Deze functie verbetert het kleurcontrast van de gebruikersinterface (tekst, knoppen, etc.) zodat ze beter opvallen en gemakkelijker te herkennen zijn in Canvas. Houd er wel rekening mee dat de huisstijl van organisaties niet wordt ondersteund wanneer deze functie is ingeschakeld. Het logo of andere elementen van je organisatie worden dan niet weergegeven

Links onderstrepen

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met de functieoptie Links onderstrepen (Underline Links) kun je links in de Canvas-interface weergeven als onderstreepte tekst. Schakel deze functie in om hyperlinks te onderstrepen in navigatiemenu’s, het Dashboard en zijbalken op pagaina's. Deze functieoptie is niet van toepassing op door de gebruiker gegenereerde inhoudskoppelingen in de Rich Content Editor, die altijd links voor alle gebruikers onderstreept.

Voorkeuren CSV-scheidingsteken voor de Cijferlijst

Je kunt aangeven hoe scheidingstekens worden weergegeven in CSV-exportbestanden van de Cijferlijst, afhankelijk van de ingestelde taal of voorkeur.

Opties voor scheidingstekens worden beheerd via een van drie functieopties in Gebruikersinstellingen. Momenteel gelden deze opties alleen voor het exporteren van CSV-bestanden van de Cijferlijst, maar in een toekomstige release kunnen ze ook worden toegepast op andere CSV-bestanden.

Byte-order mark (BOM) opnemen in exportbestanden van de Cijferlijst

Byte-order mark (BOM) opnemen in exportbestanden van de Cijferlijst

De functieoptie Include Byte-Order Mark genereert een specifieke reeks van drie tekens aan het begin van het CSV-bestand. Met behulp van deze tekens, die bekendstaan als de byte-order mark (BOM), kunnen sommige versies van Microsoft Excel herkennen dat het te verwerken CSV-bestand een met UTF-8 gecodeerd bestand is. De BOM laat bepaalde gelokaliseerde versies van Excel bovendien weten dat het binnenkomende CSV-bestand standaard behandeld moet worden als een door puntkomma's gescheiden bestand. Omdat andere versies van Excel de BOM niet herkennen of er geen rekening mee houden, kunnen alle gebruikers dankzij deze functie het genereren van de BOM uitschakelen.

Gebruik puntkomma's om velden te scheiden in Cijferlijst-exportbestanden

Gebruik puntkomma's om velden te scheiden in Cijferlijst-exportbestanden

De functieoptie Gebruik puntkomma's om velden te scheiden (Use semicolons to separate fields) genereert CSV-bestanden met puntkomma's als veldscheidingsteken in plaats van de standaardkomma. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, wordt het gedrag bepaald door de status van de optie Veldscheidingstekens automatisch detecteren.

Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de optie Veldscheidingstekens automatisch detecteren is ingeschakeld.

Veldscheidingstekens automatisch detecteren in Cijferlijst-exportbestanden

Veldscheidingstekens automatisch detecteren in Cijferlijst-exportbestanden

De functieoptie Veldscheidingstekens automatisch detecteren (Autodetect field separators) probeert het juiste veldscheidingsteken te bepalen zoals gebruikt door de taal die is ingesteld in het account van de gebruiker. Voor talen met een punt als decimaalteken, zoals 1,234.56, kiest deze functie een komma als veldscheidingsteken. Voor talen met een komma als decimaalteken, zoals 1.234,56, kiest deze functie een puntkomma als veldscheidingsteken. In alle andere gevallen kiest de functie standaard een komma als veldscheidingsteken.

Opmerking: Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de optie Gebruik puntkomma's om velden te scheiden is ingeschakeld.