Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Beheerders Gids Rollen en machtigingenHoe stel ik machtigingen voor een rol op accountniveau in?

Hoe stel ik machtigingen voor een rol op accountniveau in?

Nadat je een rol op accountniveau hebt gemaakt, kun je de standaardmachtigingen bekijken die door elke rol op accountniveau zijn ingesteld. Machtigingen verlenen of verbieden toegang tot specifieke functies binnen een account en cursus en gelden voor iedere gebruiker aan wie een specifieke rol op accountniveau is toegewezen. Informatie over het toevoegen van een beheerder aan een account.

Afhankelijk van je rol kun je de standaardinstellingen overschrijven met aangepaste machtigingen.

Meer informatie over accountmachtigingen is te vinden in de PDF Accountmachtigingen.

Opmerking: Sommige machtigingen zijn niet beschikbaar voor subaccounts. Meer informatie over machtigingen en beperkingen voor subaccounts vind je in de PDF Account en subaccount vergeleken.

Account openen

Account openen

Klik in het Algemene navigatiemenu op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Machtigingen openen

Klik op de link Machtigingen

Klik op de link Machtigingen (Permissions) in Accountsnavigatie.

Accountrollen openen

Accountrollen openen

Klik op het tabblad Accountrollen (Account Roles).

Machtigingen beheren

Als je een machtiging wilt overschrijven, zoek je eerst de naam van de gebruikersrol [1]. Klik op het pictogram naast de naam van een machtiging [2]. In het menu [3] wordt de bestaande machtiging aangegeven door een vinkje.

Kies de nieuwe machtiging door op een van de beschikbare opties te klikken: Inschakelen, Inschakelen en vergrendelen, Uitschakelen, Uitschakelen en vergrendelen en Gebruik standaard. Vergrendelde opties zorgen ervoor dat de instelling niet kan worden gewijzigd door subaccountbeheerders in een lager account. De nieuwe machtigingsstatus wordt automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als een machtigingspictogram grijs wordt weergegeven, kun je die machtiging niet wijzigen [4].

Machtigingen voor gebruikersrollen bekijken

Als je machtigingen voor de rol van een specifieke gebruiker wilt bekijken, klik je op de rolnaam [1].

In de zijbalk kun je de rolnaam bekijken [2], de tijd of datum waarop machtigingen voor de gebruikersrol voor het laatst zijn gewijzigd [3] en de wel en niet toegewezen machtigingen van de gebruiker [4].

Machtigingen voor gebruikersrollen beheren

Machtigingen voor gebruikersrollen beheren

Als je machtigingen vanaf de zijbalk wilt beheren, klik je op het pictogram naast de naam van een machtiging [1]. In het menu [2] wordt de bestaande machtiging aangegeven door een vinkje.

Kies de nieuwe machtiging door op een van de beschikbare opties te klikken: Inschakelen, Inschakelen en vergrendelen, Uitschakelen, Uitschakelen en vergrendelen en Gebruik standaard. Vergrendelde opties zorgen ervoor dat de instelling niet kan worden gewijzigd door subaccountbeheerders in een lager account. De nieuwe machtigingsstatus wordt automatisch opgeslagen.

Opmerking: Als een machtigingspictogram grijs wordt weergegeven, kun je die machtiging niet wijzigen [3].

Gebruikersrol bewerken

Gebruikersrol bewerken

Klik op het pictogram Bewerken (Edit) [1] om de naam van de gebruikersrol te bewerken. Bewerk de naam van de gebruikersrol [2] en klik op de pijl Terug [3].

Gebruikersrol verwijderen

Gebruikersrol bewerken

Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [1] om een gebruikersrol te verwijderen. Bekijk de waarschuwing over gebruikersrollen: gebruikers met de rol die je nu verwijdert, behouden de huidige machtigingen, maar er kunnen geen nieuwe gebruikers met deze rol meer worden gemaakt.

Het verwijderen van een gebruikersrol kan niet ongedaan worden gemaakt.

Klik op OK om het verwijderen van de gebruikersrol te bevestigen.