Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenBeheerders Gids InstellingenHoe kan ik het Canvas Help-menu voor een account aanpassen?

Hoe kan ik het Canvas Help-menu voor een account aanpassen?

Met het Help-menu kunnen gebruikers in je organisatie een lijst met Canvas-hulpbronnen weergeven. Afhankelijk van hun rol krijgen gebruikers maximaal acht standaard help-opties te zien. Als beheerder kun je standaardlinks in het Help-menu anders rangschikken of verbergen. Je kunt ook aangepaste help-links voor je organisatie toevoegen en aangeven of deze voor alle gebruikers of alleen voor specifieke gebruikersrollen moeten worden weergegeven. Je kunt links markeren door het label Nieuw aan de link toe te voegen of door de link een aanbeveling te geven in het Help-menu.

Je kunt ook het Help-pictogram en de helptekst wijzigen die overal in Canvas worden weergegeven.

In deze les wordt beschreven hoe je de opties in het Help-menu rechtstreeks vanuit het menu van Globale navigatie kunt openen. De opties in het Help-menu kunnen overigens ook worden geopend vanuit de Accountinstellingen.

Let op:

 • Het Help-menu van Canvas kan alleen op accountniveau worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch toegepast op alle subaccounts. Alleen beheerders kunnen de aangepaste link in het Help-menu zien.
 • De aanpassingen aan het Help-menu zijn niet beschikbaar in Free-for-Teacher-accounts.
 • De Help-menu-links laten ook zien wanneer een gebruiker de Help-link op de aanmeldingspagina gebruikt. De links Je cursusleider een vraag stellen (Ask Your Instructor a Question) en De community vragen (Ask the Community) worden nooit weergegeven in het Help-menu op de aanmeldingspagina omdat op die pagina een gebruiker niet aan zijn rol is gekoppeld.
 • Het Help-menu bevat een link Welkomsttour tonen (Show Welcome Tour) die een korte welkomsttour geeft voor beheerders, cursusleiders en cursisten. Deze link kan niet worden uitgeschakeld.
 • Door het functievoorbeeld Ingesloten releaseopmerkingen in te schakelen kun je links naar releaseopmerkingen aan het Help-menu toevoegen. Wanneer het functievoorbeeld is ingeschakeld, kan deze functie niet worden aangepast in de Accountinstellingen.

Help-menu aanpassen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link voor het Help-menu (Help Menu) [1] en klik op de link Dit menu aanpassen (Customize this menu) [2].

Help-menuopties bekijken

Help-menuopties bekijken

Ga op het tabblad Instellingen naar de sectie Help-menuopties (Help Menu options).

Naam aanpassen

Naam aanpassen

Het Help-menu van Canvas wordt standaard weergegeven als Help. Je kunt deze naam wijzigen door een nieuwe naam in het tekstveld te typen.

De naam van het Help-menu wordt weergegeven in Globale navigatie, de voettekst van de aanmeldingspagina en de bovenste menubalk in SpeedGrader. De naam mag niet langer zijn dan 30 tekens.

Pictogram aanpassen

Pictogram aanpassen

Standaard wordt het Help-navigatiepictogram weergegeven als een vraagteken. Als je het pictogram wilt wijzigen, selecteer je een ander pictogram uit de weergegeven reeks pictogrammen. Het geselecteerde pictogram wordt weergegeven met een vierkant kader.  

Het navigatiepictogram wordt momenteel alleen weergegeven in Globale navigatie. Om de gebruikers van je account zo goed mogelijk van dienst te zijn, moet bij het navigatiepictogram de naam van het Help-menu worden weergegeven.

Help-menulinks aanpassen

Je kunt ervoor zorgen dat je gebruikers acht standaard Help-menulinks zien die samenhangen met hun rol:

 • Vergaderinghandleidingen voor klaslokalen op afstand [1]: Gebruikers kunnen handleidingen en bronnen voor gebruik van vergaderingen in klaslokalen op afstand en online leren bekijken en doorzoeken
 • COVID-19 Canvas-bronnen [2]: Gebruikers kunnen bronnen bekijken voor online lesgeven en leren.
 • Je cursusleider een vraag stellen (alleen cursisten) [3]: Cursisten kunnen hun cursusleider snel een vraag sturen over hun cursussen. Berichten worden naar de map Verzonden gesprekken (Conversations Sent) gekopieerd en naar de Inbox verplaatst wanneer er een antwoord wordt ontvangen
 • In Canvas-handleidingen zoeken [4]: Gebruikers kunnen in de Canvas-handleidingen zoeken naar informatie over functies in Canvas
 • Een probleem melden [5]: Gebruikers kunnen problemen met Canvas toesturen. Tickets kunnen worden verzonden naar Canvas of naar je eigen ondersteuningsteam, afhankelijk van de instelling van je organisatie voor het beheren van ondersteuningstickets
 • Portal voor trainingservices [6]: Gebruikers hebben toegang tot trainingsbronnen die geleverd worden door Instructure.
 • Vraag het de community (alleen niet-cursisten) [7]: Gebruikers kunnen ideeën en oplossingen over Canvas-functionaliteit uitwisselen met Canvas-experts en hun Canvas-collega's
 • Een idee voor een functie indienen [8]: Gebruikers kunnen ideeën indienen over hoe Canvas nog beter kan worden
Standaardlinks beheren

Als je een standaardlink omhoog of omlaag in het menu wilt verplaatsen, klik je op de pijl-omhoog of pijl-omlaag [1]. Klik op het pictogram Verwijderen [2] om een standaardlink te verwijderen. Klik op het pictogram Bewerken [3] om een standaardlink te bewerken.

Let op:

 • De Help-menu-links laten ook zien wanneer een gebruiker het Help-menu op de aanmeldingspagina gebruikt. Zelfs wanneer ze ingeschakeld zijn, worden de links Je cursusleider een vraag stellen (Ask Your Instructor a Question), Vraag het de community (Ask the Community) en Portal voor trainingservices (Training Services Portal) nooit weergegeven in het Help-menu op de aanmeldingspagina omdat op die pagina een gebruiker niet aan zijn rol is gekoppeld.
 • De link Welkomsttour tonen (Show Welcome Tour) kan niet worden gewijzigd of uit het Help-menu worden verwijderd.
Standaardlinks bewerken

Typ in het veld Naam van link (Link name) [1] om de naam van een standaardlink te bewerken. Typ in het veld Beschrijving van link (Link description) [2] om de beschrijving van een standaardlink te bewerken. Klik op de selectievakjes Beschikbaar voor (Available to) [3] om aan te geven welke gebruikers een standaardlink te zien krijgen. Beschikbare opties zijn Iedereen, Cursisten, Cursusleiders, Beheerders, Waarnemers en Uitgeschreven. Tenzij dit is gewijzigd, zijn alle gebruikersrollen geselecteerd voor aangepaste links.

Gebruik de selectievakjes Functies (Features) [4] als je de link wilt voorzien van het label Nieuw of als je de link als een aanbevolen link wilt markeren. Om een aangepaste aanbevelingskoptekst toe te voegen, bewerk je het veld Aanbevelingskoptekst (Featured headline) [5]. In het Help-menu mogen slechts één aanbevolen link en één nieuwe link zijn.

Klik op de knop Link bijwerken (Update link) [6] om je wijzigingen op te slaan.

Opmerking: De link-URL kan niet worden gewijzigd voor standaardlinks.

Standaardlinks herstellen

Als je een standaardlink in het Help-menu wilt herstellen, klik je op de knop Link toevoegen (Add Link) [1] en selecteer je de naam van de link [2]. Grijs weergegeven links kunnen niet worden toegevoegd omdat deze al in het Help-menu zijn opgenomen [3].

Aangepaste link toevoegen

Als je een standaardlink aan het Help-menu wilt toevoegen, klik je op de knop Link toevoegen (Add Link) [1] en klik je op de optie Aangepaste link toevoegen (Add Custom Link) [2].

Link toevoegen

Voer de naam van de link in het veld Naam van link (Link name) in [1].

Voer in het veld Beschrijving van link (Link description) [2] een beschrijving voor de link in.

Voer in het veld Link-URL [3] de URL van de link in. Dit veld is vereist.

Het veld Link-URL ondersteunt ook de telefoon-URL en mailto-schema's.

 • Als je een click-to-call link in het Help-menu wilt maken, voer je in dit veld tel:+ in gevolgd door de interne notatie van het telefoonnummer (landcode, netnummer en nummer). Bovendien kunnen gebruikers met behulp van de telefoonlink het nummer via hun computer bellen. Wanneer een gebruiker op de link klikt, ontvangt de gebruiker een bevestiging voordat de oproep wordt geplaatst. (Gebruikers kunnen misschien telefoonlinks openen wanneer ze Canvas in een mobiele browser hebben geopend, hoewel mobiele browsers niet officieel door Canvas worden ondersteund.)
 • Als je een mailto-schema in het Help-menu wilt maken, voer je mailto: in gevolgd door het e-mailadres. Wanneer een gebruiker op de link klikt, wordt in de browser van de gebruiker de e-mailservice geopend die in deze browser geconfigureerd is en wordt er een e-mail voor het bestemde e-mailadres gemaakt. Als er geen browserconfiguratie is ingesteld, probeert de browser de e-maillink door te sturen naar een e-mailprogramma op de desktopcomputer.

Gebruik de selectievakjes Beschikbaar voor (Available to) [4] om de gebruikers te selecteren die de link te zien krijgen. Beschikbare opties zijn Iedereen, Cursisten, Cursusleiders, Beheerders, Waarnemers en Uitgeschreven. Tenzij dit is gewijzigd, worden voor aangepaste links selectievakjes voor alle rollen ingeschakeld.

Gebruik de selectievakjes Functies (Features) [5] als je de link wilt voorzien van het label Nieuw of als je de link als een aanbevolen link wilt markeren. Om een aangepaste aanbevelingskoptekst toe te voegen, bewerk je het veld Aanbevelingskoptekst (Featured headline) [6]. In het Help-menu mogen slechts één aanbevolen link en één nieuwe link zijn.

Klik op de knop Link toevoegen (Add Link) [7].

Als je een aangepaste link omhoog of omlaag in het menu wilt verplaatsen, klik je op de pijl-omhoog of pijl-omlaag [1]. Klik op het pictogram Bewerken [2] om een aangepaste link te bewerken. Klik op het pictogram Verwijderen [3] om een aangepaste link te verwijderen.

Als je een andere aangepaste link wilt toevoegen, klik je op de knop Link toevoegen (Add Link) [4].

Instellingen bijwerken

Instellingen bijwerken

Klik op de knop Update Settings (Update Settings).