Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Beheerders Gids InstellingenHoe beheer ik nieuwe functies voor een account?

Hoe beheer ik nieuwe functies voor een account?

Canvas voegt voortdurend nieuwe functies toe om het product nog beter te maken. Het merendeel van de verbeteringen wordt uitgebracht als onderdeel van onze releasecyclus. Sommige functies kunnen echter de werkstroom voor algemene activiteiten in Canvas tijdens de huidige periode veranderen. Omdat we graag willen dat je deze functies in je eigen tempo leert kennen, zijn ze in de Accountinstellingen opgenomen als een functieoptie. Met functieopties kun je zelf bepalen of je de nieuwe functie voor je organisatie wilt inschakelen. De meeste organisaties zullen de functie willen gebruiken als een pilot en de functie vervolgens tussen twee periodes willen inschakelen voor de gehele organisatie.

Deze les bevat een overzicht van de manier waarop functieopties voor een geheel account kunnen worden beheerd. Functies kunnen worden geactiveerd op account-, subaccount-, cursus- en gebruikersniveau. Op cursusniveau kun je cursusleiders de mogelijkheid bieden om functies voor afzonderlijke cursussen te implementeren. Beheerders en cursusleiders hebben geen controle over functies op gebruikersniveau.

Het merendeel van de functies is op elk gewenst moment voor je beschikbaar. Sommige functies worden echter alleen weergegeven nadat ze zijn ingeschakeld door je Customer Success Manager (CSM). Ga naar de les over huidige accountfuncties voor informatie over de specifieke functieopties die beschikbaar zijn.

De meeste functieopties zijn slechts gedurende korte tijd optioneel. Nadat een functieoptie officieel is vrijgegeven in je productieomgeving, zijn er enkele releases (afhankelijk van de functie) voordat de optie voor alle Canvas-gebruikers wordt ingeschakeld. Daarom raden we je aan om je bèta-omgeving te gebruiken om vertrouwd te raken met nieuwe functieopties voor je organisatie. Wanneer de functies dan worden vrijgegeven in je productieomgeving, kun je ze zo snel als je wilt beschikbaar stellen aan je organisatie.

Opmerking: Functies op accountniveau kunnen niet worden beheerd in subaccounts en Free-for-Teacher-accounts.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik vervolgens op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Tabblad Functieopties openen

Klik op het tabblad Functieopties (Feature Options).

Functieopties weergeven

Functieopties weergeven

Beschikbare functies worden weergegeven op het tabblad Functieopties. Sommige nieuwe functies moeten worden ingeschakeld door je Customer Success Manager.

Typen functies weergeven

Typen functies weergeven

Zodra functies beschikbaar zijn, worden ze vermeld op basis van Account [1] of Cursus [2], afhankelijk van het functionaliteitsniveau van de functie.

Elke functie is voorzien van een beschrijving. Klik op het pijlpictogram [3] om het functievak uit te vouwen en de beschrijving weer te geven.

Functietags weergeven

Functietags weergeven

Functietags geven de status van elke functie aan. Een functie zonder label [1] betekent dat de functie stabiel is en klaar voor gebruik in je productieomgeving  Functies kunnen ook zijn voorzien van een bèta-tag [2], die aangeeft dat de functie wel kan worden gebruikt in de productieomgeving, maar nog steeds wordt getest op bruikbaarheid en toegankelijkheid. Het inschakelen van een bètafunctie kan onbedoeld gedrag binnen je Canvas-account tot gevolg hebben.

Opmerking: Soms bevatten functies een Development-tag, die aangeeft dat de functie alleen beschikbaar is voor testdoeleinden in je bèta-omgeving. De functie is dan niet beschikbaar in de productieomgeving.

Functietoegang weergeven

Functietoegang weergeven

Voor elke functie wordt een toegankelijkheidsstatus weergegeven die je naar wens kunt wijzigen.

Functie Aan weergeven

Functie Aan weergeven

Als een functie is ingeschakeld, wordt deze grijs weergegeven en ingesteld op Aan. Je account moet dan gebruikmaken van deze functie.

Toegestane functie weergeven

Toegestane functie weergeven

Als er in Canvas een functie beschikbaar wordt gesteld, kun je aangeven hoe je die functie wilt beheren voor je account of cursussen, afhankelijk van de locatie van de functieoptie.

Toegestane functies hebben drie opties:

  1. Aan: Schakel deze knop in om deze functie in te schakelen voor het account en alle subaccounts. Je cursusleiders moeten dan in hun cursussen gebruikmaken van deze functie. Deze optie is geschikt voor functies die onmiddellijk voor het gehele account moeten worden geïmplementeerd of die lang genoeg worden toegestaan zodat gebruikers de tijd hebben om ermee vertrouwd te raken (indien noodzakelijk).  
  2. Toestaan: Schakel deze knop in om de functie te beheren voor afzonderlijke subaccounts of cursussen. Deze optie is geschikt voor functies die alleen in specifieke subaccounts of cursussen moeten worden ingeschakeld, of voor functies die op basis van afzonderlijke cursussen in het account moeten worden opgenomen. Als je een functie wilt toepassen op het hoofdaccount, is deze optie niet van toepassing. Gebruik daarvoor de optie Aan.
  3. Uit: Schakel deze knop in als je deze functie niet wilt inschakelen. Deze optie is geschikt voor functies die u liever nog niet beschikbaar stelt, of voor functies die ergens in de loop van een semester verschijnen, maar waarvan u niet wilt dat cursusleiders erdoor worden afgeleid.

Op cursusniveau worden functies standaard ingesteld op Uit of Toestaan, afhankelijk van het type en de complexiteit van de functie. Functies met weinig impact worden mogelijk automatisch ingesteld op Toestaan. Verborgen functies met het verzoek om deze te laten inschakelen door een Customer Success Manager, zijn eveneens ingesteld op Toestaan.

Opmerking: Wanneer je een functie instelt op Toestaan of Aan, kan Canvas afhankelijk van de functionaliteit, mogelijk een waarschuwing weergegeven met de vraag om je optie te bevestigen, omdat bepaalde accountfuncties niet meer kunnen worden uitgeschakeld als ze eenmaal zijn ingeschakeld.

Functies op cursusniveau weergeven

Functies op cursusniveau weergeven

Cursusleiders kunnen functies weergeven die je hebt ingeschakeld op het tabblad Functieopties in Cursusinstellingen.

Functies op gebruikersniveau weergeven

Functies op gebruikersniveau weergeven

Gebruikers kunnen Functieopties op gebruikersniveau (User-Level Feature Options) onder aan hun Profielinstellingen inschakelen.

Opmerking: Beheerders hebben geen controle over functies op gebruikersniveau.