Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Studenten Gids CijfersHoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren op de pagina Cijfers?

Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren op de pagina Cijfers?

De pagina Cijfers bevat verschillende pictogrammen. Afhankelijk van het type inlevering, beoordelingsregels en opmerkingen worden er verschillende pictogrammen weergegeven. Als de pictogrammen en kleuren die in deze les worden weergegeven anders zijn dan die in je cursus worden weergegeven, is het mogelijk dat je docent gebruik maakt van de Nieuwe cijferlijst, die andere pictogrammen en kleuren weergeeft.

Pictogrammen voor type inlevering

Pictogrammen voor type inlevering

De volgende pictogrammen geven verschillende inleveringstypen op je pagina Cijfers weer:

 • Document-pictogram [1]: Bestand ingeleverd, niet beoordeeld
 • Discussie-pictogram [2]: Beoordeelde discussie ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Link-pictogram [3]: Er is een URL ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Verbergen-pictogram [4]: De score wordt verborgen terwijl de cursusleider een beoordeling geeft. Je kunt je cijfer, opmerkingen bij de inlevering of toetsantwoorden pas zien nadat de cursusleider de opdracht opnieuw weergeeft
 • Filmstrip-pictogram [5]: Media-opname ingeleverd, niet beoordeeld
 • Toets-pictogram [6]: Toets ingeleverd, niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een auto-inleverentoets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost
 • Tekst-pictogram [7]: Tekst ingeleverd, niet beoordeeld
 • Pictogram Uploaden mislukt [8]: Uploaden van inlevering via Google Drive of Microsoft Office 365 is mislukt.
 • Uploaden-pictogram [9]: Inlevering van opdracht via Google Drive of Microsoft Office 365 staat in de wachtrij om te worden geüpload.  

Inleveringsdetails-pictogrammen

Inleveringsdetails-pictogrammen

Wanneer je cursusleider je opdracht beoordeelt, wordt op de pagina Cijfers een blauwe punt naast de opdracht weergegeven [1]. Deze punt verdwijnt wanneer je de pagina verlaat of de pagina vernieuwt.

Updates van opdrachten kunnen ook extra pictogrammen bevatten die inleveringsdetails aangeven:

 • Discussie-pictogram [2]: Opmerkingen bij de opdracht
 • Check Plus-pictogram [3]: Details van de score
 • Rubriek-pictogram [4]: Rubriekdetails

Cijfertypen

Cijfertypen

Elk cijfertype wordt anders weergegeven op de pagina Cijfers. Hier kun je zien hoe elk cijfertype wordt weergegeven:

 • Check-pictogram [1]: Voltooide beoordeling
 • Punten [2]: Cijfer weergegeven door aantal punten
 • X-pictogram [3]: Niet-voltooide beoordeling
 • Letter [4]: Beoordeling in lettervorm
 • Gemiddeld eindcijfer [5]: Gemiddeld eindcijfer
 • Percentage [6]: Cijfer weergegeven als percentage
 • EX [7]: Vrijgestelde opdracht; deze opdracht kan niet worden ingeleverd, maar wordt niet meegenomen in het eindcijfer
 • Streepje [8]: Geen inlevering
 • Cijferinfo-pictogram [9]: Met deze opdracht verdiende punten worden niet meegenomen in het eindcijfer

Kleuren

Kleuren

Wanneer de details van een opdracht als grijze tekst worden weergegeven, vervalt deze opdracht als onderdeel van de berekening van de opdrachtgroep en wordt deze niet meegenomen in de totaalscore.

Originaliteit-rapport

Originaliteit-rapport

Als je cursusleider gebruikt maakt van een originaliteitstool, kun je mogelijk een originaliteit-rapport zien voor je inleveringen. Klik op het pictogram Originaliteit-rapport [1] om het originaliteit-rapport te zien. De kleur van het pictogram geeft het percentage van de tekst aan dat overeenkomt volgens de originaliteitstool. Het timerpictogram geeft aan dat de originaliteitstool nog steeds de inlevering [2] aan het controleren is.