Hoe start ik een discussie?

Leer hoe je binnen je cursus een discussie aanmaakt en start.

Open discussies

Open discussies

Klik in de cursusnavigatie op de link Discussions (discussies).

Start discussie

Start discussie

Klik op de knop Add Discussion (Voeg discussie toe).

Maak discussie aan

Maak discussie aan

Maak je discussie aan door van de volgende opties gebruik te maken:

  1. Voer de titel van je thema in het veld thematitel in.
  2. Gebruik de Rijke Inhoud Editor om aan je inhoud vorm te geven.
  3. Voeg een bestand bij je discussie.
  4. Maak een reeks van antwoorden mogelijk door de optie Allow Threaded replies (Antwoordenreeks toestaan) aan te vinken.
  5. Verlang van gebruikers dat ze eerst een reactie bij de discussie moeten plaatsen voordat ze andere reacties kunnen bekijken door op de knop Users must post before seeing replies (Gebruikers moeten eerst reageren voordat ze andere reacties zien) te klikken.
  6. Maak een podcast feed voor de discussie door de optie Enable podcast feed (Podcast feed inschakelen) aan te vinken.
  7. Maak een beoordeelde discussie door de optie Graded (Beoordeeld) aan te vinken.
  8. Maak een groepsdiscussie aan door de optie This is a Group Discussion (Dit is een groepsdiscussie) aan te vinken.
  9. Zorg ervoor dat je discussie op een bepaalde datum beschikbaar is door de velden Available From (Beschikbaar vanaf) en Until (Tot) in te vullen.

Sla discussie op

Sla discussie op

Klik op de knop Save (Opslaan) om de discussie te starten.

Publiceer discussie

Publiceer discussie

Klik op de knop Publish (Publiceer).

Bekijk discussie

Bekijk discussie

Bekijk de discussie.