Canvas Gidsen (nl)Canvas Studenten Gids DiscussiesHoe maak ik als instructeur een discussie aan?

Hoe maak ik als instructeur een discussie aan?

Als instructeur kun je een discussie voor je cursus aanmaken. Deze les behandelt tal van opties waaruit je kunt kiezen om een discussie voor je cursus aan te passen.

Opmerking: Discussies kunnen al dan niet worden beoordeeld. Als een cursist een bestand als bijlage toevoegt aan een niet-beoordeelde discussie, wordt de bestandsgrootte afgetrokken van de opslagquota van de cursist. Bijlagen die aan een beoordeelde discussie worden toegevoegd, worden echter niet van de opslagquota van de cursist afgetrokken.

Open discussies

Open discussies

Klik in de cursusnavigatie op de link Discussions (discussies).

Discussies toevoegen

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie Toevoegen [Add Discussion].

Maak discussie aan

Schrijf in het titelveld [1] een titel voor je discussie.

Gebruik de Rich Content Editor [2] om aan je discussie vorm te geven. In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven.

Je kunt links, bestanden en afbeeldingen aan de discussie toevoegen met behulp van de content-kiezer [3].

Je kunt ook een bijlage aan je discussie toevoegen door op de knop Bestand kiezen (Choose File) [4] te klikken.

Discussie-opties toevoegen

Discussie-opties toevoegen

Normaal worden discussies aangemaakt als gerichte discussies. Je kunt een discussie met antwoordenreeks aanmaken door de optie Antwoordenreeks toestaan (Allow threaded replies) [1] aan te vinken.

Verlang van gebruikers dat ze eerst een reactie bij de discussie moeten plaatsen voordat ze andere reacties kunnen bekijken door op de knop Users must post before seeing replies (Gebruikers moeten eerst reageren voordat ze andere reacties zien) te klikken.

Maak een podcast feed voor de discussie door de optie Enable podcast feed (Podcast feed inschakelen) aan te vinken.

Maak een beoordeelde discussie door de optie Graded (Beoordeeld) aan te vinken. Je kunt beoordeelde discussies aanmaken voor iedereen, individuele studenten, cursussecties of cursusgroepen.

Vink de optie Liken toestaan (Allow liking) [5] aan indien je wilt toestaan dat studenten discussie-antwoorden liken.

Maak een groepsdiscussie aan door de optie This is a Group Discussion (Dit is een groepsdiscussie) aan te vinken.

Zorg ervoor dat je discussie op een bepaalde datum beschikbaar is door de velden Beschikbaar van [Available From] en Tot [Until] in te vullen. Als je een beoordeelde discussie maakt, kunnen de de datums voor Beschikbaar van en Beschikbaar tot worden ingesteld in het veld Toewijzen (Assign). Tot aan de datum Beschikbaar van kunnen cursist alleen maar de naam van de discussie zien. Na de datum Beschikbaar tot kunnen cursisten het discussieonderwerp en alle antwoorden zien, maar kunnen ze geen antwoorden toevoegen of bewerken

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren [Save & Publish] als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van jouw discussie om het later te publiceren, klik je op de Opslaan [Save] knop [2].

Publiceer discussie

Als de discussie in conceptstatus is opgeslagen, kunt je naar deze pagina terugkeren en de discussie op elk gewenst moment publiceren door te klikken op de Publiceren [Publish] knop.

Discussie bekijken

Discussie bekijken

Bekijk de discussie.