Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Studenten Gids OpdrachtenHoe upload ik een bestand uit Google Drive als opdrachtinlevering in Canvas?

Hoe upload ik een bestand uit Google Drive als opdrachtinlevering in Canvas?

Als je onderwijsinstelling Google Docs of Google Drive als inzendingstype toestaat, kun je voor een opdracht een bestand vanaf Google Drive uploaden. In tegenstelling tot andere opdrachtinzendingen worden bestanden uit Google Drive niet naar je Canvas-gebruikersbestanden geüpload.

Canvas accepteert bestanden van Google Docs, Google Spreadsheets en Google Presentaties. Je kunt ook Word- (.doc/.docx), Excel- (.xls/.xlsx), PowerPoint- (.ppt/.pptx) en PDF-bestanden uploaden die niet naar de Google Docs-indeling zijn geconverteerd.

Opmerkingen:

  • Als er geen Google Docs- of Google Drive-tabblad in je inzending beschikbaar is, heeft je onderwijsinstelling deze functie niet ingeschakeld.
  • Als in je cursus een link naar je Google Drive in het menu Cursusnavigatie wordt weergegeven, is Google Drive voor je cursus ingeschakeld. Zo niet, dan moet je Google Drive als webservice inschakelen in je gebruikersprofiel om Google Drive-bestanden te kunnen uploaden.
  • In Google Drive-opdrachten kun je slechts één bestand tegelijk inleveren.
  • Wanneer Google Drive-bestanden (documenten, spreadsheets en presentaties) als inzending worden geüpload, worden de bestanden geconverteerd naar het equivalente Microsoft-bestandstype en worden ze in de inzending weergegeven als Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden. Bij deze conversie blijft de inzending in essentie in zijn huidige staat behouden. Wijzigingen aan het bestand in Google Drive worden niet doorgevoerd in de inzending.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht selecteren

Opdracht selecteren

Klik op de opdracht titel om de opdracht te openen.

Opdracht inleveren

Opdracht inleveren

Klik op de knop Opdracht inleveren (Submit Assignment).

Google Docs openen

Google Docs openen

Klik op het tabblad Google Doc of Google Drive .  

Opmerking: Als er geen Google Docs- of Google Drive-tabblad beschikbaar is, heeft je onderwijsinstelling deze functie niet ingeschakeld.

Opdracht inleveren

Opdracht inleveren

Google Drive geeft een lijst met alle toegestane bestandstypen weer. Klik op de naam van het bestand [1] en klik vervolgens op de knop Opdracht inleveren (Submit Assignment) [2].

Inleveringsmelding weergeven

Inleveringsmelding weergeven

Wanneer je een opdracht inlevert, toont Canvas een bericht waarin wordt meegedeeld dat je inlevering wordt verwerkt. Je kunt de opdrachtinleveringspagina verlaten zonder dat het uploaden van het bestand wordt onderbroken. Je ontvangt ook een melding per e-mail zodra het inleveren is voltooid.

Klik op OK om de melding te laten verdwijnen.

Inlevering weergeven

Inlevering weergeven

Bekijk de bevestiging van de inlevering van je opdracht.

Pictogrammen voor uploaden en mislukte inleveringen bekijken

Pictogrammen voor uploaden en mislukte inleveringen bekijken

Als je inlevering in de wachtrij staat voor uploaden, wordt er een uploadpictogram weergegeven [1]. Dit pictogram wordt ook voor je cursusleider weergegeven als de cursusleider de opdracht opent voordat deze wordt geüpload.

Als het uploaden van je inlevering mislukt, wordt het bijbehorende pictogram weergegeven [2]. Klik op de link voor het downloaden van inleveringen om de fout te bekijken.