Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids CijfersHoe kan ik cursisten of opdrachten afzonderlijk bekijken in de Cijferlijst?

Hoe kan ik cursisten of opdrachten afzonderlijk bekijken in de Cijferlijst?

Met Cijferlijst: Individuele weergave kunnen cursusleiders één cursist en éém opdracht tegelijk beoordelen. Met deze Cijferlijst-weergave, die volledig toegankelijk is voor schermlezers, kunnen cursusleiders sorteren op sectie en opdracht. De weergave bevat dezelfde instellingen als de standaard Cijferlijst-weergave (de weergave waarbij alle cursisten in een cursus worden getoond).

Als je niet vertrouwd bent met de instellingen en andere opties in de Cijferlijst, klik je op de functielinks in deze les voor meer informatie over hoe de functie werkt in de standaardweergave.

Net zoals alle Cijferlijst-tabbladen is Individuele weergave persistent. Nadat je de Cijferlijst hebt ingesteld op Individuele weergave, zal de Cijferlijst daarom altijd als Individuele weergave worden getoond totdat deze wordt teruggezet naar de standaardweergave.

Opmerking: Als je cursus meerdere beoordelaars heeft, worden na het openen van de Cijferlijst alle daarin opgenomen gegevens opgeslagen in de browser totdat de pagina wordt vernieuwd. Cijfers worden niet dynamisch bijgewerkt met wijzigingen die door andere beoordelaars in de Cijferlijst of in SpeedGrader zijn aangebracht.

Cijferlijst openen

Cijferlijst openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Cijfers (Grades).

Overschakelen naar individuele weergave

Klik op de knop Overschakelen naar Individuele weergave (Switch to Individual View).

Sectie selecteren

Sectie selecteren

Kies in de vervolgkeuzelijst de sectie die je wilt bekijken.

Beoordelingsperiode selecteren

Beoordelingsperiode selecteren

Wanneer in een cursus Meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld, selecteer je in de vervolgkeuzelijst Beoordelingsperiode de periode die je wilt bekijken.

Opmerking: Je kunt alleen cijfers beheren voor opdrachten in een huidige of toekomstige beoordelingsperiode. Nadat de sluitingsdatum voor een beoordelingsperiode is gepasseerd, kun je geen cijfers meer voor die periode bewerken.

Opdrachten sorteren

Opdrachten sorteren

Geef in de vervolgkeuzelijst Opdrachten sorteren aan hoe opdrachten gesorteerd moeten worden:

 1. Per opdrachtgroep en functie
 2. Alfabetisch
 3. Per inleverdatum

Cijferlijstinstellingen selecteren

Cijferlijstinstellingen selecteren

Als er instellingen zijn die je wilt weergeven in de Cijferlijst: Individuele weergave, schakel je het selectievakje naast de beschrijving van de instelling in:

 1. Niet-beoordeelde inleveringen behandelen als nul punten (Treat Ungraded Assignments as 0) (deze optie is mogelijk niet beschikbaar als er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld)
 2. Namen van cursisten verbergen (Hide Student Names)
 3. Voltooide inschrijvingen tonen
 4. Inhoud uit de Kolom Aantekeningen weergeven bij Info voor cursist (Student Info)
 5. Totalen weergeven als punten in plaats van percentage op de pagina met cijfers van de cursist (alleen beschikbaar als je niet-gewogen opdrachtgroepen in je cursus hebt)
Extra instellingen weergeven

Je kunt ook extra Cijferlijstinstellingen selecteren door op de gewenste knop te klikken:

 1. Download scores in een CSV-bestand
 2. Upload scores in een CSV-bestand
 3. Beoordelingsgeschiedenis bekijken

Cursist selecteren

Cursist selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Cursist [1] de naam van de cursist van wie de gegevens wilt bekijken. Als je vanaf de eerste cursist alle cursisten in je cursus of sectie wilt bekijken, klik je op de knop Volgende cursist (Next Student) [2].

Denk eraan dat namen van cursisten gesorteerd worden op achternaam en worden weergegeven op basis van je sectievoorkeur in de vervolgkeuzelijst Algemene instellingen (Global Settings).

Opdracht selecteren

Opdracht selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opdracht [1] de opdracht van de cursist die je wilt bekijken. Als je de eerste opdracht in je cursus wilt bekijken, klik je op de knop Volgende opdracht (Next Assignment) [2].

Denk eraan dat opdrachten worden weergegeven op basis van je sorteervoorkeur in de vervolgkeuzelijst Algemene instellingen (Global Settings).

Cijferlijstinformatie bekijken

Cijferlijstinformatie bekijken

Nadat je een cursist selecteren en opdracht hebt geselecteerd, worden in de secties Beoordelingen (Grading), Cursistgegevens (Student Information) en Opdrachtgegevens (Assignment Information) alle bijbehorende inhoud weergegeven. Schuif omlaag op de pagina om elk van deze secties te bekijken. Je kunt op elk gewenst moment terugkeren naar de Cijferlijstinstellingen om instellingen te verbergen en weer te geven.

Afhankelijk van de geselecteerde Cijferlijstinstellingen kun je de Cijferlijst wijzigen zoals deze beschikbaar is in de secties Beoordelingen en Opdrachtgegevens:

Cijfers

 • Voer cijfers in of bewerk deze
 • Geef vrijstelling voor de opdracht
 • Inleveringsgegevens bekijken: Voeg een opmerking toe en bekijk meer details in SpeedGrader
 • Voeg info toe aan de kolom Aantekeningen
 • Beoordelingen en opdrachtgroepen bekijken (indien aanwezig) (View Grades and Assignment groups (if any)); wanneer beoordelingsperioden worden gewogen en de optie Alle beoordelingsperioden (All Grading Periods) is geselecteerd, wordt voor de sectie Beoordelingen het gewicht van elke beoordelingsperiode weergegeven
 • Eindcijfer bekijken (View final grade) (deze optie is mogelijk niet beschikbaar als er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld)

 

Opdrachtgegevens

Volgende cursist of opdracht bekijken

Volgende cursist of opdracht bekijken

Als je de volgende cursist wilt bekijken, klik je op de knop Volgende cursist (Next Student) [1].

Als je de volgende opdracht wilt bekijken, klik je op de knop Volgende opdracht (Next Assignment) [2].

Je kunt altijd afzonderlijke cursisten en/of opdrachten selecteren door op de bijbehorende vervolgkeuzelijst te klikken.

Naar standaard cijferlijst overschakelen

Naar standaard cijferlijst overschakelen

Als je naar de standaard cijferlijst wilt overschakelen, klik je op de link Naar standaard cijferlijst overschakelen (Switch to Default Gradebook).