Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids CijfersHoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren in de Cijferlijst?

Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren in de Cijferlijst?

De nieuwe Cijferlijst kent verschillende pictogrammen en kleuren. Afhankelijk van de manier waarop opdrachten worden beoordeeld (handmatig of anderszins), worden er andere pictogrammen of kleuren weergegeven.

Pictogrammen en kleuren zijn indicatoren in de Cijferlijst om je te helpen bij het beoordelen van opdrachten. Alle opdrachten worden meegeteld bij het totaalcijfer van een cursist, tenzij er vrijstelling voor de opdrachten geldt.

Pictogrammen voor type inlevering

De volgende pictogrammen geven verschillende opdrachtfuncties in de Cijferlijst aan:

 • Discussie-pictogram [1]: Beoordeelde discussie ingeleverd, maar niet beoordeeld
 • Document-pictogram [2]: Bestand ingeleverd of opdracht via externe tool ingeleverd, niet beoordeeld
 • Tekst-pictogram [3]: Tekst ingeleverd, niet beoordeeld
 • Pictogram Uploaden mislukt [4]: Uploaden van inlevering via Google Drive of Microsoft Office 365 is mislukt.
 • Uploaden-pictogram [5]: Inlevering van opdracht via Google Drive of Microsoft Office 365 staat in de wachtrij om te worden geüpload.
 • Filmstrip-pictogram [6]: Media-opname ingeleverd, niet beoordeeld
 • Link-pictogram [7]: Website-URL ingeleverd, niet beoordeeld
 • Toets-pictogram [8]: Toets ingeleverd, niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een auto-inleverentoets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost
 • Verbergen-pictogram [9]: Opdracht verborgen.
  • Wanneer er geen gewogen opdrachtgroepen zijn ingeschakeld, bevat de totaalkolom ook een waarschuwingspictogram dat aangeeft dat de weergegeven beoordeling verschilt van de beoordeling die de cursisten te zien krijgen, omdat een of meer beoordeelde opdrachten verborgen zijn.
  • Als een opdrachtkolom een verbergen-pictogram bevat en alle cellen grijs worden weergegeven, is de opdracht anoniem, gemodereerd, of beide.

Cijfertypen

Elk cijfertype wordt anders weergegeven in de Cijferlijst. Hier kun je zien hoe elk cijfertype wordt weergegeven:

 • Streepje [1]: Geen inlevering
 • Punten [2]: Puntwaarde
 • Check-pictogram [3]: Voltooide beoordeling
 • X-pictogram [4]: Niet-voltooide beoordeling
 • Letter [5]: Beoordeling in lettervorm
 • Percentage [6]: Percentagebeoordeling
 • Gemiddeld eindcijfer [7]: Gemiddeld eindcijfer
 • EX [8]: Vrijgestelde opdracht

 

Opmerking: De kolom Totaal toont een percentage dat je totaalcijfer op dat moment aangeeft. Naast het percentage zie je de beoordeling in lettervorm, gebaseerd op het percentage.

Gedifferentieerde opdrachten

Gedifferentieerde opdrachten

Als in je cursus gedifferentieerde opdrachten worden gebruikt, staat er voor curisten zonder opdrachten, beoordeelde discussie of toets geen streepje in de inlevercellen. Bovendien worden de cellen grijs weergegeven.

Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwingspictogrammen

De volgende pictogrammen geven verschillende waarschuwingen in de Cijferlijst aan:

 • Blauw waarschuwingspictogram [1]: Geeft aan dat de opdracht deel uitmaakt van een opdrachtgroep waaraan geen punten worden toegekend en dat de opdracht niet kan worden meegeteld voor het eindcijfer.
 • Zwart waarschuwingspictogram [2]: Geeft aan dat een van de opdrachtgroepen niet in de eindscore is opgenomen omdat voor de groep maar nul punten mogelijk waren (de waarschuwing geeft aan welke opdrachtgroep het betreft). Dit pictogram wordt alleen weergegeven in de totaalkolom die betrekking heeft op fouten in opdrachtgroepen. 

 

Je kunt de waarschuwingen voor opdrachtgroepen verhelpen door te controleren of een gewogen opdrachtgroep een opdracht bevat die meer dan nul punten waard is, of – als aan een opdracht nul punten zijn toegewezen – door aan de opdrachtgroep een andere opdracht met meer dan nul punten toe te voegen.

Kleuren

De Cijferlijst bevat verschillende kleuren met verschillende betekenissen. De kleuren geven het volgende aan:

 • Gele arcering [1]: Opnieuw ingeleverde opdracht
 • Roze arcering [2]: Te late inlevering
 • Grijsgestreepte arcering [3]: Vervallen beoordeling

Afgesloten beoordelingsperioden

Afgesloten beoordelingsperioden

Als in je cursus gebruik wordt gemaakt van meerdere beoordelingsperioden, worden inleveringscellen voor een gehele opdracht in een afgesloten beoordelingsperiode grijs weergegeven in de Cijferlijst. Opdrachten in een afgesloten beoordelingsperiode kunnen niet worden bewerkt.

Beoordelingspictogrammen orginaliteitscontrole

Beoordelingspictogrammen orginaliteitscontrole

Als je een opdracht hebt gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van originaliteitscontrole, geeft de Cijferlijst pictogrammen voor de originaliteitsscore weer in de Cijferlijst voor de meest recente inleveringen van de cursisten. Je kunt details van de score in SpeedGrader bekijken door op het pictogram te klikken:

 • Grijs pictogram [1]: Originaliteitsrapport is nog niet gegenereerd
 • Kleurpictogram [2]: Originaliteitsrapport heeft een score geretourneerd; de kleur is gebaseerd op de score voor het originaliteitspercentage voor de meest recente inlevering van de cursist.