Hoe gebruik ik de indexpagina Pagina's?

Je kunt alle pagina's in je cursus bekijken op de indexpagina Pagina's. Als cursusleider kun je nieuwe pagina's toevoegen, pagina's bewerken en pagina-instellingen beheren.

Pagina's openen

Pagina's openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Pagina's (Pages).

Voorpagina weergeven

Met Pagina's kun je de toegewezen voorpagina voor de cursus openen. Globale instellingen bevinden zich boven aan de pagina [1], gevolgd door de inhoud van de specifieke pagina [2].  

Je kunt de voorpagina ook gebruiken als startpagina van de cursus.  

Opmerking: Als je cursus nog geen voorpagina heeft, opent Pagina's de indexpagina Pagina's.

Globale instellingen voor Pagina's bekijken

Voor afzonderlijke pagina's omvatten de globale instellingen de weergave van alle pagina's [1], het publiceren van de pagina en de publicatie ongedaan maken [2] en het bewerken van de pagina [3].

In de vervolgkeuzelijst met opties [4] kun je de pagina verwijderen en de paginageschiedenis bekijken.

Opmerking: Een pagina die is in gesteld als Voorpagina kan niet worden verwijderd.

Alle pagina's bekijken

Als je de pagina-index wilt bekijken vanaf de Voorpagina of een afzonderlijke pagina, klik je op de knop Alle pagina's bekijken (View All Pages).

Indexpagina Pagina's bekijken

De pagina-index heeft één globale functie boven aan de pagina voor het toevoegen van nieuwe pagina's [1].

De rest van de index laat de afzonderlijke pagina's zien die in Canvas zijn gemaakt [2]. De voorpagina wordt aangegeven door een grijs label met de naam Voorpagina (Front Page) [3].

Pagina's sorteren

Pagina's sorteren

De paginatitel, aanmaakdatum, datum laatste bewerking en de datum voor de takenlijst van de cursist worden voor elke pagina in je cursus weergegeven. Pagina's worden alfabetisch gesorteerd. Je kunt de pagina's binnen de index bekijken in oplopende of aflopende volgorde door op de pijl naast de kop te klikken.

Afzonderlijke pagina's beheren

Voor elke afzonderlijke pagina kun je de vervolgkeuzelijst Opties (Options) gebruiken voor de volgende bewerkingen: de paginanaam bewerken [1], de pagina verwijderen [2], een pagina instellen als voorpagina [3] en de pagina dupliceren [4].

Als je een pagina wilt bewerken, klik je op de naam van de pagina [5].

Opmerking: Als een pagina niet is gepubliceerd, kun je deze niet instellen als voorpagina.

Blauwdrukcursus bekijken

Als je cursus blauwdrukpictogrammen bevat, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider.

Het tabblad Cursusdetails in Cursusinstellingen geeft aan of je cursus een blauwdrukcursus is. In de meeste gevallen is je cursus geen blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.