Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids ToetsenHoe maak ik een toets met een vraaggroep om toetsvragen in een willekeurige volgorde te zetten?

Hoe maak ik een toets met een vraaggroep om toetsvragen in een willekeurige volgorde te zetten?

Je kunt een toets maken met behulp van een vraaggroep. Met vraaggroepen kun je meerdere vragen in een groep plaatsen die cursisten moeten beantwoorden. Je kunt het aantal vragen kiezen dat uit de groep moet worden beantwoord en je kunt aangeven hoeveel punten er aan elke vraag worden toegekend. Door een vraaggroep te maken worden vragen in een toets in willekeurige volgorde gesteld.

Je kunt op verschillende manieren vragen aan je vraaggroep toevoegen:

  • Koppelen aan een toetsbank om te verwijzen naar alle vragen in een toetsbank
  • Een individuele vraag toevoegen om je eigen vragen te maken
  • Vragen zoeken om te verwijzen naar specifieke vragen uit een toetsbank

Opmerking: Als je vragen in een bepaalde volgorde moeten worden weergegeven, moet je geen toetsvragen in een vraaggroep zetten.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets toevoegen

Toets toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Toets-engine selecteren

Toets-engine selecteren

Als je cursus Nieuwe toetsen heeft ingeschakeld, moet je een toets-engine selecteren.

Klik op de optie Klassieke toetsen (Classic Quizzes) [1] om een klassieke toets te creëren.

Klik op de optie Nieuwe toetsen (New Quizzes) [2] om Nieuwe toetsen te selecteren.

Klik op het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [3] om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [4].

Opmerking: 

Toetsgegevens bewerken

Toetsgegevens bewerken

In de tab Detailsvoer je de naam van je toets in [1]. In de Rijke inhoud editor [2], introduceer je je test met geformatteerde tekst, afbeeldingen, video of wiskundige vergelijkingen als voorbeeld. Je kunt zelfs het instrument media commentaar gebruiken om een introductie voor de test op te nemen.

Completeer de rest van de testinstellingen [3].

Een nieuwe vraaggroep toevoegen

Een nieuwe vraaggroep toevoegen

Klik op het tabblad Vragen (Questions) [1]. Klik op de knop Nieuw vraaggroep (New Question Group) [2].

Groepsgegevens maken

Groepsgegevens maken

Geef je vraaggroep een naam [1]. Groepen met toetsvragen worden niet automatisch voor de cursusleiders van een naam voorzien. Om een aangepaste naam aan je vraaggroep te geven, voer je de naam in het tekstveld voor groepen in. Met aangepaste namen kun je de groepen met toetsvragen gemakkelijker herkennen.

Ongeacht de naam van de vraaggroep, zien cursisten de toetsvragen altijd in numerieke volgorde (vraag 1, vraag 2, enz.).

Beslis hoeveel vragen Canvas willekeurig uit de groep moet selecteren [2] samen met het aantal punten dat aan elke vraag wordt toegewezen [3].

Opmerking: De puntwaarde kan tot twee decimalen nauwkeurig worden ingesteld. Wanneer meer decimalen worden ingesteld, wordt de puntwaarde afgerond naar de dichtstbijzijnde honderdste waarde.

Koppelen aan een toetsbank

Klik op de link Koppelen aan een toetsbank (Link to a Question Bank) als je een toetsbank wilt koppelen aan de vraaggroep.

Opmerking: Als je een vraaggroep instelt op het willekeurig selecteren van vragen uit de toetsbank, worden de toetsbank en vragen niet in exportbewerkingen van de toets opgenomen. Een QTI-zip-bestand downloadt de toetsgegevens, zonder dat er vragen worden opgenomen.

Groep maken

Groep maken

Klik op de knop Groep maken (Create Group).

Individuele vraag toevoegen aan de groep

Individuele vraag toevoegen aan de groep

Klik op het pictogram Toevoegen om individuele vragen toe te voegen aan de groep.

Vragen zoeken uit de toetsbank

Vragen zoeken uit de toetsbank

Je kunt ook vragen zoeken uit een bestaande toetsbank en deze toevoegen aan de vraaggroep.

Vraaggroep wijzigen

Vraaggroep wijzigen

Als je het aantal vragen wilt wijzigen dat uit de groep moet worden opgehaald of als je de eraan toegewezen punten wilt wijzigen, klik je op Bewerken (Edit) [1]. Klik op Verwijderen (Delete) [2] als je de vraaggroep wilt verwijderen.

Toets opslaan

Toets opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je werk op te slaan en een voorbeeld van de toets te zien.

Opmerking: Publiceer de test niet voordat het je eindproduct is. Als je klaar bent om de toets te publiceren en deze beschikbaar te maken aan de studenten, klik je op de knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Klik op de knop Voorbeeld (Preview) [1] om te zien wat studenten zullen zien wanneer ze de toets maken. Als het voorbeeld de toets toont zoals je wilt, klik je op de knop Publiceren (Publish) [2].

Opmerking: Ondanks dat je veranderingen aan kunt brengen nadat de toets gepubliceerd is, zullen studenten die de toets al geopend of voltooid hebben de veranderingen niet kunnen zien, wat hun punten kan beïnvloeden.