Hoe beheer ik rubrieken in een cursus?

Als cursusleider kun je in je cursus rubrieken maken, bewerken en verwijderen. Rubrieken worden gebruikt als beoordelingscriteria voor cursisten en kunnen worden toegevoegd aan opdrachten, toetsen en beoordeelde discussies.

Opmerkingen:

  • Rubrieken kunnen niet worden bewerkt nadat ze aan meer dan één opdracht zijn toegevoegd.
  • Wanneer je een rubriek verwijdert, wordt de rubriek uit alle gekoppelde opdrachten in de cursus en alle daaraan gekoppelde beoordelingen verwijderd.

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Cursusnavigatie.

Rubrieken beheren

Klik op de knop Rubrieken beheren (Manage Rubrics).

Rubrieken bekijken

Rubrieken bekijken

Op de pagina Rubrieken beheren kun je alle bestaande rubrieken in je cursus bekijken.

Rubriek toevoegen

Rubriek toevoegen

Klik op de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric) om een rubriek toe te voegen.

Rubriek bekijken

Rubriek bekijken

Klik op de naam van de rubriek om een afzonderlijke rubriek te zien.

Rubriek bewerken

Klik op de knop Rubriek bewerken (Edit Rubric) om de rubriek te bewerken.

Als een rubriek in meer dan één opdracht wordt gebruikt, is de knop Rubriek bewerken niet beschikbaar.

Je kunt wel een kopie van een rubriek maken en daarin wijzigingen aanbrengen wanneer je een rubriek aan een opdracht toevoegt.

Rubriek verwijderen

Als je een rubriek in je cursus hebt gemaakt, kun je die rubriek verwijderen. Klik op de knop Rubriek verwijderen (Delete Rubric) om een rubriek te verwijderen.

Rubrieken kunnen ook worden verwijderd als ze in meer dan één opdracht zijn gebruikt.

Opmerking: Als je een rubriek niet kunt verwijderen, is de rubriek op accountniveau gemaakt en gekoppeld aan een opdracht in je cursus.

Verwijderen van rubriek bevestigen

Klik op de knop OK.

Wanneer je een rubriek verwijdert, wordt de rubriek uit alle gekoppelde opdrachten in de cursus en alle daaraan gekoppelde beoordelingen verwijderd.