Hoe stel ik gegevens in voor een cursus?

Als cursusleider kun je de details in een Canvas-cursus beheren. Op de pagina Cursusinstellingen kun je de details van de cursus-ID, de afbeelding van het cursusdashboard, blauwdrukinformatie (indien aanwezig), gegevens over bestandsopslag, het beoordelingsschema voor de cursus, de cursuslicentie, de zichtbaarheid van de cursus, de indeling van de cursus en andere opties voor je cursus beheren.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens bekijken

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Cursus-ID bekijken

Cursus-ID bekijken

De eerste sectie van de Cursusdetails bevat een overzicht van je cursus, waaronder de cursusnaam [1] en de cursuscode [2]. Het hangt van je organisatie af of je de naam en code van je cursus kunt wijzigen.

Als je de tijdzonde van je cursus wilt wijzigen, gebruik je de vervolgkeuzelijst voor de tijdzone [3].

Als je SIS-ID's kunt zien, kun je de SIS-ID voor de cursus zien [4]. Je kunt ook het toegewezen subaccount voor de cursus zien [5].

De pagina Cursusdetails toont de status van de cursus: wel of niet gepubliceerd [6].

Cursusafbeelding bekijken

Cursusafbeelding bekijken

Als je van je organisatie een afbeelding mag toevoegen aan een cursuskaart in het Dashboard, kun je een cursusafbeelding toevoegen of vervangen.

Blauwdrukcursus bekijken

Blauwdrukcursus bekijken

Het tabblad Cursusdetails geeft aan of de cursus is ingeschakeld als een blauwdrukcursus en vermeldt daarbij Ja of Nee [1].

Als je cursus gekoppeld is aan een blauwdrukcursus, bevat het tabblad Cursusdetails de naam van de blauwdrukcursus [2]. De cursusnaam bevat ook de cursus-ID als referentie (bijv. cursussen/XXX). Als je voor de blauwdrukcursus bent ingeschreven als cursusleider of onderwijsassistent, bevat de naam van de blauwdrukcursus een link naar de blauwdrukcursus.

In de meeste gevallen is je cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.

Cursusdatums bekijken

Cursus-ID bekijken

Cursussen kunnen toegewezen zijn aan de Standaardperiode of aan een specifieke periode [1]. Standaard is je cursus binnen de periodedatums voor cursisten beschikbaar.

Zo nodig kun je een specifieke start- en einddatum voor je cursus instellen [2]. Door de cursusdatums te wijzigen kunnen echter beschikbaarheidsinstellingen voor de periode en plaatsing op de cursuspagina en het Dashboard worden overschreven. Bevestig periodedatums voordat je cursusdatums gaat veranderen. Door de start- en einddatum te wijzigen kun je bovendien de deelname tussen de cursusdatums beheren.

Je kunt ook detoegangsinstellingen voor cursisten wijzigen om cursisten je cursus al dan niet te laten inzien vóór de start- of einddatum [3].

Cursusttaal bekijken

Cursusttaal bekijken

Je kunt een specifieke taal voor je cursus instellen. Standaard is de taal ingesteld op Niet ingesteld, English (US). Door een taal voor je cursus te selecteren worden voorkeuren voor de gebruikerstaal overschreven. Dit is dan ook alleen aan te bevelen voor cursussen in een niet-Engelse taal.

Bestandsopslag bekijken

Bestandsopslag bekijken

Je kunt zien welke bestandsgrootte voor opslag is toegestaan in je cursus. Bestandsopslag bestaat uit alle bestanden voor de cursus en voor inleveringen. Beheerders van je organisatie stellen het quotum voor bestandsopslag voor elke cursus in.

Instelling voor grote cursussen bekijken

Instelling voor grote cursussen bekijken

Je kunt de optie inschakelen voor het starten van SpeedGrader gefilterd op de cursistengroep in je cursus. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, moet je een cursistengroep kiezen wanneer SpeedGrader wordt geopend. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Beoordelingsschema weergeven

Beoordelingsschema weergeven

Je kunt een beoordelingsschema voor je cursus inschakelen. Een beoordelingsschema is een reeks criteria voor het meten van verschillende prestatieniveaus in een cursus. Je kunt ook het huidige beoordelingsschema zien, als er een aanwezig is. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Licentie bekijken

Licentie bekijken

Je kunt de licentie voor je cursus bekijken. Standaard wordt ervan uitgegaan dat alle inhoud privé en auteursrechtelijk beschermd is, maar je kunt de inhoud ook publiceren in het publieke domein of kiezen voor een Creative Commons-licentie. Wanneer je je cursus openbaar maakt, zul je in veel gevallen een licentie voor de cursus willen instellen.

Gebruiksrechten voor bestanden bekijken

Gebruiksrechten voor bestanden bekijken

Je kunt de copyrightinstelling van de bestanden voor je cursus bekijken. Als deze optie is ingeschakeld, moet de gebruiksrechtinformatie worden geselecteerd voor alle cursusbestanden voordat deze kunnen worden gepubliceerd. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Opmerking: Als de optie voor het beheren van de gebruiksrechten voor de bestanden niet kan worden veranderd, heeft je instituut deze instelling vergrendeld.

Zichtbaarheid bekijken

Zichtbaarheid bekijken

Je kunt de zichtbaarheidsinstellingen voor je cursus bekijken. Elke zichtbaarheidsoptie staat los van de andere. Je kunt de zichtbaarheid van de cursus aanpassen, de zichtbaarheid van de inhoud aanpassen en de cursus opnemen in de  openbare cursusindex.

Indelingen bekijken

Indelingen bekijken

Je kunt de indeling voor je cursus instellen in het menu Indeling (Format) [1]. Hiermee geef je de gewenste indeling van de cursus op. Klik op de vervolgkeuzelijst voor indelingen om de indeling van de cursus te wijzigen.

Je kunt er ook voor zorgen dat gebruikers de cursus kunnen downloaden zodat ze deze offline kunnen bekijken. Daarvoor zijn twee opties beschikbaar.

 • Als ePub exporteren is ingeschakeld voor je cursus, kun je het selectievakje ePub exporteren [2] gebruiken en de ePub-indeling wijzigen.
 • Als voor je cursus het selectievakje Offline cursus wordt weergegeven [3], kan je cursus offline worden bekeken als HTML-bestand. Standaard is dit selectievakje ingeschakeld. Je kunt echter de offline toegang tot cursussen beheren door het selectievakje op elk gewenst moment uit te schakelen.

Beschrijving bekijken

Beschrijving bekijken

Als je cursus is opgenomen in de openbare cursusindex, kun je een beschrijving voor je cursus opnemen in het beschrijvingsveld.

Meer opties bekijken

Meer opties bekijken

Je kunt meer opties in je cursus wijzigen door op de link Meer opties (More Options) te klikken [1].

Je kunt cursisten extra cursusrechten geven door het van toepassing zijnde selectievakje in te schakelen [2]:

 • Cursisten kunnen zichzelf inschrijven als je het selectievakje Laat cursisten zichzelf inschrijven door met hen een geheime URL of code (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL or code) inschakelt. Standaard uitgeschakeld.
 • Je kunt recente aankondigingen op de startpagina van de cursus weergeven door het selectievakje Recente aankondigingen op startpagina Cursus weergeven (Show recent announcements on course home page) in te schakelen. Standaard uitgeschakeld.
 • Cursisten kunnen bestanden aan antwoorden op discussies toevoegen als je het selectievakje Toestaan dat cursisten bestanden aan discussies toevoegen (Let students attach files to Discussions) inschakelt. Standaard ingeschakeld.*
 • Cursisten kunnen nieuwe discussie-onderwerpen maken als je het selectievakje Toestaan dat cursisten discussieonderwerpen maken (Let students create Discussion Topics) inschakelt. Standaard ingeschakeld.*
 • Cursisten kunnen hun eigen discussieberichten bewerken of verwijderen als je het selectievakje Toestaan dat cursisten hun eigen discussieberichten bewerken of verwijderen (Let students edit or delete their own discussion posts) inschakelt. Standaard ingeschakeld.*
 • Cursisten kunnen hun eigen cursistengroepen maken als je het selectievakje Toestaan dat cursisten hun eigen groepen indelen (Let students organize their own groups) inschakelt. Standaard ingeschakeld.
 • Je kunt cijferoverzichten van cursisten verbergen op de pagina met cijfers door het selectievakje Totalen in het cijferoverzicht van de cursist verbergen (Hide totals in student grades summary) in te schakelen. Standaard uitgeschakeld.
 • Je kunt de cijferverdeling voor cursisten verbergen op de pagina met cijfers door het selectievakje Cijferverdeling voor cursisten verbergen (Hide grade distribution graphs from students) in te schakelen. Standaard uitgeschakeld.
 • Je kunt opmerkingen over aankondigingen uitschakelen door het selectievakje Opmerkingen over aankondigingen uitschakelen (Disable comments on announcements) in te schakelen.* (Afhankelijk van de voorkeur van je organisatie is deze optie wellicht al ingeschakeld.)
 • Cursisten kunnen standaard hun cursuspagina's bewerken als je de vervolgkeuzelijst Cursuspagina's bewerken (Edit course pages) selecteert.*
 • Als het Inhoudbeveiligingsbeleid is ingeschakeld in een account, kunnen beheerders het Inhoudbeveiligingsbeleid uitschakelen voor een cursus door het selectievakje Inhoudbeveiligingsbeleid uitschakelen (Disable Content Security Policy) in te schakelen. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het beleid voor deze cursus uitgeschakeld.

 

* Deze opties kunnen ook worden geselecteerd vanaf de indexpagina van de functie.