Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids DiscussiesHoe maak ik als cursusleider een discussie?

Hoe maak ik als cursusleider een discussie?

Als cursusleider kun je een discussie voor je cursus maken. Deze les behandelt tal van opties waaruit je kunt kiezen om een discussie voor je cursus aan te passen.

Opmerking: Discussies kunnen al dan niet worden beoordeeld. Als een cursist een bestand als bijlage toevoegt aan een niet-beoordeelde discussie, wordt de bestandsgrootte afgetrokken van de opslagquota van de cursist. Bijlagen die aan een beoordeelde discussie worden toegevoegd, worden echter niet van de opslagquota van de cursist afgetrokken.

Discussies openen

Discussies openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Discussions (discussies).

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie Toevoegen (Add Discussion).

Discussie maken

Schrijf in het titelveld [1] een titel voor je discussie.

Gebruik de Rich Content Editor [2] om aan je discussie vorm te geven. In de Rich Content Editor wordt rechtsonder het tekstvak een woordentelling weergegeven.

Je kunt links, bestanden en afbeeldingen aan de discussie toevoegen met behulp van de content-kiezer [3].

Als je een sectiespecifieke discussie zonder beoordeling wilt maken, selecteer je een of meer secties in de vervolgkeuzelijst Plaatsen in (Post to) [4]. Beoordeelde sectiespecifieke discussies moeten worden gemaakt als onderdeel van de optie Beoordeeld (Graded) in de volgende sectie.

Je kunt ook een bijlage aan je discussie toevoegen door op de knop Bestand kiezen (Choose File) [5] te klikken.

Discussie-opties toevoegen

Discussie-opties toevoegen

Normaal worden discussies aangemaakt als gerichte discussies. Je kunt een discussie met antwoordenreeks aanmaken door de optie Antwoordenreeks toestaan (Allow threaded replies) [1] aan te vinken.

Verlang van gebruikers dat ze eerst een reactie bij de discussie moeten plaatsen voordat ze andere reacties kunnen bekijken door op de knop Users must post before seeing replies (Gebruikers moeten eerst reageren voordat ze andere reacties zien) te klikken.

Maak een podcast feed voor de discussie door de optie Podcast feed inschakelen (Enable podcast feed) aan te vinken.

Vink de optie Liken toestaan (Allow liking) [4] aan indien je wilt toestaan dat studenten discussie-antwoorden liken.

Om een niet-beoordeelde discussie aan de takenlijst voor de cursist toe te voegen, klik je op het selectievakje Toevoegen aan taken voor cursist (Add to student to-do) [5]. To-do items voor cursisten worden weergegeven in de cursuskalender, in de Lijstweergave voor cursisten in Dashboard en in de takenlijsten op de algemene startpagina en de startpagina van de cursus. Beoordeelde discussies worden automatisch in de takenlijst van een cursist weergegeven.

Klik op het selectievakje Dit is een groepdiscussie (This is a Group Discussion) [6] om de discussie een groepdiscussie te maken

Als je de discussie beschikbaar wilt stellen op een specifieke datum of tijdens een specifieke periode met behulp van beschikbaarheidsdatums, voer je de datums in de velden Beschikbaar vanaf (Available From) en Beschikbaar tot (Available Until) in [7] of klik je op de kalenderpictigrammen om datums te selecteren. Als je een beoordeelde discussie maakt, kunnen de de datums voor Beschikbaar van en Beschikbaar tot worden ingesteld in het veld Toewijzen (Assign). Tot aan de datum Beschikbaar van kunnen cursisten alleen maar de naam van de discussie zien. Na de datum Beschikbaar tot kunnen cursisten het discussieonderwerp en alle antwoorden zien, maar kunnen ze geen antwoorden toevoegen of bewerken

Beoordeelde discussie maken

Discussie-opties toevoegen

Schakel het selectievakje Beoordeeld (Graded) in om een beoordeelde discussie te maken. Als deze optie wordt geselecteerd, worden er extra opties aan de pagina toegevoegd, waar je beoordeelde discussies kunt toewijzen aan iedereen, aan individuele cursisten, aan cursussecties of aan cursusgroepen.

Opmerking: Als je een beoordeelde discussie wilt maken en je hebt secties toegevoegd in het veld Plaatsen in (Post To), is de optie Beoordeeld (Graded) niet meer beschikbaar. Je moet de secties verwijderen uit het veld Plaatsen in (Post To) voordat je deze optie selecteert. Je kunt secties toevoegen met de opties voor beoordeelde discussies.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van je discussie om het later te publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Publiceer discussie

Als de discussie in conceptstatus is opgeslagen, kun je naar deze pagina terugkeren en de discussie op elk gewenst moment publiceren door te klikken op de knop Publiceren (Publish).