Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids Nieuwe toetsenHoe maak ik een beoordeling met gebruik van Nieuwe toetsen?

Hoe maak ik een beoordeling met gebruik van Nieuwe toetsen?

Je kunt een beoordeling maken met behulp van Nieuwe toetsen op de pagina Toetsen. Je kunt diverse soorten inhoud in elke beoordeling maken.

Meer informatie over Nieuwe toetsen.

Opmerking: Nieuwe toetsen is een opt-in LTI-tool. Neem contact op met je Canvas-beheerder als deze tool niet voor jou beschikbaar is.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Beoordeling toevoegen

Beoordeling toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Beoordeling in Nieuwe toetsen maken

Beoordeling in Nieuwe toetsen maken

Selecteer in het scherm Een toets-engine kiezen de optie Nieuwe toetsen (New Quizzes) [1]. Vink het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [2] aan om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [3].

Opmerking: Je kunt de keuze van je toets-engine op elk moment opnieuw instellen in het menu Toetsopties.

Beoordelingsdetails bewerken

Beoordelingsdetails bewerken

Voer in het veld Naam van opdracht (Assignment Name) [1] de naam van je beoordeling in. Om de beoordelingsdetails in te voeren, voer je het totaal aantal mogelijke punten in [2], selecteer je de opdrachtgroep [3] en kies je hoe het cijfer aan de cursisten wordt getoond [4].

Om deze beoordeling uit de eindcijferberekeningen te verwijderen, klik je op het selectievakje Tel deze opdracht niet mee in het eindcijfer (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

Beoordeling toewijzen

Beoordeling toewijzen

In het veld Toewijzen aan (Assign To) [1] selecteer je wie de beoordeling moet maken. Je kunt de beoordeling toewijzen aan individuele cursisten of secties.

Selecteer in het veld Inleverdatum (Due) [2] de inleverdatum voor de beoordeling.

Selecteer in de velden Beschikbaar vanaf (Available from) en Tot (Until) [3] de beschikbaarheidsdatums voor de beoordeling.

Opmerking: Als je overschrijvingsdatums voor secties in je cursus hebt ingesteld, moet je wellicht een cursussectie selecteren en inlever- en beschikbaarheidsdatums instellen die binnen de overschrijvingsdatums voor de sectie vallen.

Beoordeling opslaan

Beoordeling opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je beoordelingsdetails op te slaan.

Beoordeling opbouwen

In de pagina Opbouwen kun je de titel en beschrijving voor je beoordeling bewerken [1], je itembanken bekijken [2], de beoordeling koppelen aan de leerdoelen [3], de beoordeling vooraf bekijken vanaf de cursistweergave [4] en de beoordeling navigeren [5].

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om je beoordelingsinstructies op te maken en er inhoud aan toe te voegen.

Inhoud toevoegen

Inhoud toevoegen

Klik op de knop Toevoegen (Add) om inhoud aan je beoordeling toe te voegen.

Inhoud selecteren

Klik op de knop Itembank (Item Bank) [1] om inhoud van een itembank in te voegen. Om een nieuwe vraag te maken, klik je op de knop voor het type vraag [2] of op stimulusinhoud toevoegen [3]

De volgende typen vragen zijn beschikbaar in Nieuwe toetsen:

Vraag bewerken

Voor elke vraag kun je een vraagtitel [1], vraagstam [2] en antwoorden [3] invoeren. Je kunt ook opties selecteren die specifiek zijn voor de vraag [4], de vraag koppelen aan een leerdoel [5] en de vraag toevoegen aan een itembank [6].

In het veld Punten (Points) [7] stel je de puntwaarde in voor de vraag door een getal in te voeren of op de pijlknoppen te klikken. Klik op het pictogram Feedback [8] om algemene cursistenfeedback toe te voegen.

Klik op de knop Gereed (Done) [9] om de vraag op te slaan.

Opmerking: Verhaalvragen hebben geen antwoordveld en moeten handmatig worden beoordeeld.

Vraag verwijderen

Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) om een vraag te verwijderen. De pagina zal bevestigen dat je het item wilt verwijderen.

Vraagnavigator openen

Vraagnavigator openen

Om de Vraagnavigator te openen en je beoordeling te bekijken, klik je op het pictogram Uitvouwen (Expand).

Vraagnavigator bekijken

In de Vraagnavigator kun je het nummer van elke vraag zien [1], type vraag [2], puntentotaal [3], vraagstam [4] en totaal aantal punten voor de vraag [5].

Beoordeling beheren

Klik op de vraagstam [1] om een vraag in de beoordeling te bekijken. Je krijgt nu de vraag binnen de beoordeling te zien.

Klik op het pictogram Verplaatsen (Move) [2] en houd dit vast om vragen handmatig te herschikken. Sleep de vraag naar de plaats in de beoordeling waar deze moet worden weergegeven.