Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids Nieuwe toetsenHoe maak ik een beoordeling met gebruik van Nieuwe toetsen?

Hoe maak ik een beoordeling met gebruik van Nieuwe toetsen?

Je kunt een beoordeling maken met behulp van Nieuwe toetsen op de pagina Toetsen. Je kunt diverse soorten inhoud in elke beoordeling maken.

Meer informatie over Nieuwe toetsen.

Opmerking: Nieuwe toetsen is een opt-in LTI-tool. Neem contact op met je Canvas-beheerder als deze tool niet voor jou beschikbaar is.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Beoordeling toevoegen

Beoordeling toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Beoordeling in Nieuwe toetsen maken

Beoordeling in Nieuwe toetsen maken

Selecteer in het scherm Een toets-engine kiezen de optie Nieuwe toetsen (New Quizzes) [1]. Vink het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [2] aan om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [3].

Opmerking: Je kunt de keuze van je toets-engine op elk moment opnieuw instellen in het menu Toetsopties.

Beoordelingsdetails bewerken

Beoordelingsdetails bewerken

Voer in het veld Naam van opdracht (Assignment Name) [1] de naam van je beoordeling in. Om de beoordelingsdetails in te voeren, voer je het totaal aantal mogelijke punten in [2], selecteer je de opdrachtgroep [3] en kies je hoe het cijfer aan de cursisten wordt getoond [4].

Om deze beoordeling uit de eindcijferberekeningen te verwijderen, klik je op het selectievakje Tel deze opdracht niet mee in het eindcijfer (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

De te behalen punten ingesteld op de pagina met de opdrachtdetails is het totaal aantal te behalen punten voor de beoordeling. Punten ingesteld per vraag bepalen de punten verdiend voor juiste antwoorden. Punten verdiend voor juiste antwoorden worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de som van het totaal aantal vragenpunten van de toets. Dat percentage wordt vervolgens gebruikt om de eindscore te berekenen gebaseerd op het totaal aantal punten ingesteld op de pagina met de opdrachtdetails. Bijvoorbeeld, wanneer u het totaal aantal punten op de pagina met de opdrachtdetails instelt op 50 en een beoordeling maakt met 10 vragen die elk 1 punt waard zijn, heeft de toets een totaal van 10 punten die 50 punten waard zijn in de beoordeling. Als een cursist 9 vragen juist heeft beantwoord, is de toetsscore 90% (9/10). De eindscore in de Cijferlijst zal dan 45/50 (90%) zijn.

Beoordeling toewijzen

Beoordeling toewijzen

In het veld Toewijzen aan (Assign To) [1] selecteer je wie de beoordeling moet maken. Je kunt de beoordeling toewijzen aan individuele cursisten of secties.

Selecteer in het veld Inleverdatum (Due) [2] de inleverdatum voor de beoordeling.

Selecteer in de velden Beschikbaar vanaf (Available from) en Tot (Until) [3] de beschikbaarheidsdatums voor de beoordeling. Toetsen die aan de gang zijn worden automatisch ingeleverd wanneer de Tot-datum en tijd verstrijken.

Opmerking: Als je overschrijvingsdatums voor secties in je cursus hebt ingesteld, moet je wellicht een cursussectie selecteren en inlever- en beschikbaarheidsdatums instellen die binnen de overschrijvingsdatums voor de sectie vallen.

Beoordeling opslaan

Beoordeling opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) [1] om je beoordelingsdetails op te slaan. Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [2] om je beoordeling op te slaan en te publiceren.

Bij klikken op de knop Opslaan of Opslaan en publiceren keer je terug naar de pagina waar je de beoordeling hebt geopend.

Pagina Samenstellen openen

Desktop

Om de pagina voor samenstellen van Nieuwe toetsen te openen en vragen en inhoud aan je beoordeling toe te voegen, klik je op de knop Samenstellen (Build).

Beoordeling samenstellen

In de pagina Samenstellen kun je de titel en beschrijving voor je beoordeling bewerken [1], je itembanken bekijken [2], de beoordeling koppelen aan de leerdoelen [3], de beoordeling vooraf bekijken vanaf de cursistweergave [4] en de beoordeling navigeren [5].

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om je beoordelingsinstructies op te maken en er inhoud aan toe te voegen.

Inhoud toevoegen

Inhoud toevoegen

Klik op de knop Toevoegen (Add) om inhoud aan je beoordeling toe te voegen.

Inhoud selecteren

Klik op de knop Itembank (Item Bank) [1] om inhoud van een itembank in te voegen. Om een nieuwe vraag te maken, klik je op de knop voor het type vraag [2] of op stimulusinhoud toevoegen [3]

De volgende typen vragen zijn beschikbaar in Nieuwe toetsen:

Vraag bewerken

Voor elke vraag kun je een vraagtitel [1], vraagstam [2] en antwoorden [3] invoeren. Je kunt ook opties selecteren die specifiek zijn voor de vraag [4], de vraag koppelen aan een leerdoel [5] en de vraag toevoegen aan een itembank [6].

In het veld Punten (Points) [7] stel je de puntwaarde in voor de vraag door een getal in te voeren of op de pijlknoppen te klikken. Klik op het pictogram Feedback [8] om algemene cursistenfeedback toe te voegen.

Klik op de knop Gereed (Done) [9] om de vraag op te slaan.

Opmerking: Verhaalvragen hebben geen antwoordveld en moeten handmatig worden beoordeeld.

Vraag verwijderen

Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) om een vraag te verwijderen. De pagina zal bevestigen dat je het item wilt verwijderen.

Vraagnavigator openen

Vraagnavigator openen

Om de Vraagnavigator te openen en je beoordeling te bekijken, klik je op het pictogram Uitvouwen (Expand).

Vraagnavigator bekijken

In de Vraagnavigator kun je het nummer van elke vraag zien [1], type vraag [2], puntentotaal [3], vraagstam [4] en totaal aantal punten voor de vraag [5].

Beoordeling beheren

Klik op de vraagstam [1] om een vraag in de beoordeling te bekijken. Je krijgt nu de vraag binnen de beoordeling te zien.

Klik op het pictogram Verplaatsen (Move) [2] en houd dit vast om vragen handmatig te herschikken. Sleep de vraag naar de plaats in de beoordeling waar deze moet worden weergegeven.

Terugkeren naar pagina Toetsen

Terugkeren naar pagina Toetsen

Klik op de knop Terugkeren (Return) om je beoordeling te sluiten en terug te keren naar de pagina Toetsen.