Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids Rijke inhoud editorHoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus- of groepsinhoud maken in de Rich Content Editor?

Hoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus- of groepsinhoud maken in de Rich Content Editor?

Bij gebruik van de Rich Content Editor kun je links invoegen in voorheen gemaakte cursus- of groepsinhoud. Je kunt wellicht linken naar inhoud in Pagina's, Opdrachten, Toetsen, Aankondigingen, Discussies en Modules. Je kunt ook links invoegen die, indien aangeklikt, werken als Cursusnavigatie- of Groepsnavigatielinks.

Opmerking: Om hyperlinks naar groepsinhoud of Groepsnavigatielinks te maken, moet je de Rich Content Editor binnen een groep openen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of ALT+FN+F8 (Mac-toetsenbord).

Linklocatie selecteren

Om een link in te voegen die de naam van het cursus- of groepsinhouditem toont, klik je om je cursor op de plaats in de Rich Content Editor te zetten waar je wilt dat de link moet verschijnen [1].

Om een hyperlink in te voegen in een cursus- of groepsinhouditem, selecteer je de tekst voor je hyperlink [2].

Cursuslinks openen

Klik in de werkbalk op de pijl Linkopties (Link Options) [1] en selecteer de optie Cursuslinks (Course Links) [2].

Opmerking: Om het pictogram Links te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [3] klikken.  

Groepslinks openen

Je kunt een link naar groepsinhoud maken wanneer de Rich Content Editor binnen groepen wordt gebruikt.

Klik in de werkbalk op de pijl Linkopties (Link Options) [1] en selecteer de optie Groepslinks (Group Links) [2].

Opmerkingen:

  • Als je een link binnen een groep maakt, kun je linken naar groepsbestandtypen. De optienaam wordt weergegeven als Groepsafbeeldingen, Groepsmedia of Groepsdocumenten [3].
  • Om het pictogram Links te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.

Cursus- of groepsinhoud selecteren

Cursus- of groepsinhoud selecteren

Gebruik het menu Toevoegen om de gekoppelde inhoud te selecteren. Als standaard toont de vervolgkeuzelijst de Links opties voor de inhoud [1]. Je kunt ook links voor documenten, afbeeldingen en mediabestanden toevoegen.

Om cursus- of groepsinhoud te zoeken, typ je minimaal drie tekens in het zoekveld [2].

Inhouditems zijn gegroepeerd op inhoudtype. Om een lijst met cursus- of groepsinhouditems te zien, klik je op de pijl naast het inhoudtype [3]. Klik vervolgens op de naam van het cursus- of groepsitem dat je wilt linken in de Rich Content Editor [4].

Opmerking: De tekst knippert voordat deze in de hyperlink verandert.

Cursus- of groepsinhoudlinks slepen en neerzetten

Je kunt er ook voor kiezen om cursus- of groepsinhoudlinks te slepen en neer te zetten vanaf het menu Toevoegen door het item [1] te selecteren en dan te slepen en neer te zetten op de gewenste locatie in de Rich Content Editor [2].

Cursusnavigatielink invoegen

Je kunt ook cursusnavigatielinks invoegen vanaf het menu Toevoegen. Wanneer een gebruiker op een ingevoegde cursusnavigatielink klikt, navigeert Canvas de gebruiker naar de betreffende cursusfunctiepagina.

Groepsnavigatielink invoegen

Als je een hyperlink binnen een groep maakt, kun je groepsnavigatielinks invoegen vanaf het menu Toevoegen. Wanneer een gebruiker op een ingevoegde groepsnavigatielink klikt, navigeert Canvas de gebruiker naar de betreffende groepsfunctiepagina.

Link bekijken

Je kunt de link bekijken die de naam van het inhouditem [1] of de tekst met de hyperlink [2] toont.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerkingen:

  • De pagina's Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsgegevens tonen een knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).
  • De pagina Syllabus toont een knop Syllabus bijwerken (Update Syllabus).
  • Discussieantwoorden toont een knop Antwoord posten (Post Reply).

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Je kunt de inhoud bekijken. Klik op de ingevoegde link [1] om de gekoppelde cursusinhoud te bekijken.

Opmerking: Links naar externe URL's tonen het pictogram Openen [2].