Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids Rijke inhoud editorHoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus-, groeps- en gebruikersbestanden maken in de Rich Content Editor?

Hoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus-, groeps- en gebruikersbestanden maken in de Rich Content Editor?

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om hyperlinks in te voegen naar document-, afbeeldings- en mediabestanden die zijn opgeslagen in je cursusbestanden, groepsbestanden en gebruikersbestanden.

Opmerkingen: 

  • Als je een bestand instelt als niet zichtbaar voor cursisten in Cursusbestanden en naar dat bestand linkt in de Rich Content Editor, kunnen cursisten dat bestand zien met behulp van de link in de Rich Content Editor.
  • Om hyperlinks naar groepsbestanden te maken, moet je de Rich Content Editor binnen een groep openen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of ALT+FN+F8 (Mac-toetsenbord).

Linklocatie selecteren

Om een link in te voegen die de naam van het bestand toont, klik je om je cursor op de plaats in de Rich Content Editor te zetten waar je wilt dat de link moet verschijnen [1].

Om een hyperlink in te voegen in een cursus- of groepsinhouditem, selecteer je de tekst voor je hyperlink [2].

Cursuslinks openen

Klik in de werkbalk op de pijl Linkopties (Link Options) [1] en selecteer de optie Cursuslinks (Course Links) [2].

Opmerking: Om het pictogram Links te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [3] klikken.  

Groepslinks openen

Je kunt een link naar groepsbestanden maken wanneer de Rich Content Editor binnen groepen wordt gebruikt.

Klik in de werkbalk op de pijl Linkopties (Link Options) [1] en selecteer de optie Groepslinks (Group Links) [2].

Opmerkingen:

  • Als je een link binnen een groep maakt, kun je linken naar groepsbestandtypen. De optienaam wordt weergegeven als Groepsafbeeldingen, Groepsmedia of Groepsdocumenten [3].
  • Om het pictogram Links te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.  

Bestanden selecteren in menu Toevoegen

Bestanden selecteren in menu Toevoegen

Klik op de vervolgkeuzelijst Toevoegen (Add) [1]. Klik op de optie Bestanden (Files) [2] om de beschikbare mappen te zien.

Opmerking: De tekst knippert voordat deze in de hyperlink verandert.

Bestanden bekijken

Klik op de link Cursusbestanden (Course Files) [1] om de cursusbestanden te zien.

Klik op de link Mijn bestanden (My Files) [2] om je gebruikersbestanden te zien.  

Als de Rich Content Editor binnen een groep wordt gebruikt, kun je een groepsbestand selecteren door op de link Groepsbestanden (Group Files) [3] te klikken.

Bestanden sorteren

Bestanden sorteren

Om de weergegeven bestanden op afbeeldings-, document- of mediabestandstype te sorteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Alles (All) [1] en selecteert dan het bestandstype om de bestanden te sorteren [2].

Bestanden sorteren

Om de weergegeven bestanden op datum van toevoeging of alfabetisch te sorteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Datum toegevoegd (Date Added) [1].

Je kunt naar een bestand zoeken door de bestandsnaam in het veld Zoeken (Search) [2] in te voeren. Je moet minimaal drie tekens invoeren om een zoekresultaat te krijgen.

Bestand selecteren

Bestanden bekijken en sorteren

Klik op de naam van het bestand dat je wilt linken in de Rich Content Editor.

Opmerking: De tekst knippert voordat deze in de hyperlink verandert.

Link bekijken

Je kunt de link bekijken die de naam van het bestand [1] of de tekst met de hyperlink [2] toont.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerkingen:

  • De pagina's Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsgegevens tonen een knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).
  • De pagina Syllabus toont een knop Syllabus bijwerken (Update Syllabus).
  • Discussieantwoorden toont een knop Antwoord posten (Post Reply).

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Je kunt de inhoud bekijken. Klik op de link [1] om het gekoppelde bestand te bekijken.

Klik op het pictogram Downloaden (Download) [2] om het bestand te downloaden.

Opmerking: Links naar externe URL's tonen het pictogram Openen [3].