Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids VergaderingenHoe gebruik ik de interface Vergaderingen als moderator of presentator?

Hoe gebruik ik de interface Vergaderingen als moderator of presentator?

Nadat je een vergadering hebt gestart of een vergadering bent binnengekomen als moderator, kun je de interface Vergaderingen gebruiken om de vergadering te modereren en eraan deel te nemen. Een gebruiker die een vergadering start of een cursusleider die aan een vergadering deelneemt, krijgt de moderator-machtigingen. Moderators kunnen andere moderators degraderen tot kijkers.

De interface Vergaderingen wordt weergegeven met het HTML5-vergadersysteem van BigBlueButton. Deze handleiding biedt een basisoverzicht van de interface Vergaderingen. Raadpleeg de HTML5-gebruikersdocumentatie van BigBlueButton voor informatie over specifieke functies.

Je kunt de interface Vergaderingen het beste openen met de browser Chrome of Firefox. Het delen van schermen wordt niet ondersteund in Safari-browsers.

De interface Vergaderingen weergeven

De interface Vergaderingen bevat tal van hulpmiddelen om je te helpen bij je presentatie. De interface bevat de volgende gebieden:

  • Menu Gebruiker [1]
  • Presentatievenster [2]
  • Vergadertools [3]
  • Menu Opties [4]

Menu Gebruiker bekijken

Menu Gebruiker bekijken

Vanuit het menu Gebruiker kun je alle gebruikers van de vergadering zien [1]. Elke gebruiker wordt aangegeven door zijn of haar weergavenaam in Canvas.

Je kunt ook chatten met deelnemers en meedoen aan gedeelde notities. Klik op de link Openbare chat (Public Chat) [2] om het chatten te openen. Klik op de link Gedeelde notities (Shared Notes) om de gedeelde notities te openen [3].

Het menu Gebruiker is standaard geopend. Klik op het pictogram Gebruikers (Users) [4] om het menu Gebruiker te sluiten.

Gebruikers beheren

Gebruikers beheren

Klik op het pictogram Gebruikersinstellingen (User Settings) [1] om de instellingen voor alle gebruikers te beheren.

Klik op de link Alle statuspictogrammen wissen (Clear all status icons) [2] om de statuspictogrammen van de gebruikers te wissen.

Klik op de links Alle gebruikers dempen (Mute all users) of Alle gebruikers dempen, behalve presentator (Mute all users except presenter) [3] om gebruikers te dempen.

Klik op de link Kijkers uitsluiten (Lock viewers) [4] om bepaalde vergaderingsfuncties voor gebruikers te vergrendelen. Klik op de link Subruimtes maken (Create breakout rooms) [5] om subruimtes te maken.

Om met een gebruiker te chatten, een gebruiker uit een vergadering te verwijderen of een gebruiker te promoveren naar presentator of moderator, klik je op de naam van de gebruiker [6].

Presentatievenster bekijken

Het presentatievenster geeft de presentatie weer die door de moderator of presentator is geselecteerd [1]. Klik op de knop Toevoegen (Add) [2] om een nieuw presentatiebestand te uploaden, een poll te starten of een externe video te delen.

Klik op de knop Opname starten (Start Recording) om te beginnen met opnemen van de sessie.

Het presentatievenster bevat ook diverse tools waarmee je je deelname aan de vergadering kunt regelen. Klik op de knop Microfoon om je microfoon te dempen of in te schakelen [4]. Klik op de knop Audio om de audio van de vergadering in of uit te schakelen [5].

Klik op de knop Webcam [6] om je webcam in te schakelen. Als webcams zijn ingeschakeld, kun je het presentatievenster sluiten en alleen webcams weergeven door op het sluiten pictogram [7] te klikken.

Klik op de knop Scherm delen (Screen Share) [8] om je computerscherm te delen.

Annotatietools bekijken

Annotatietools bekijken

De interface Vergaderingen bevat diverse tools die je kunt gebruiken om annotaties te maken in het presentatievenster. Als je een potlood wilt gebruiken om in het presentatievenster te tekenen, klik je op het potlood pictogram [1].

Houd het potloodpictogram vast om alle annotatietools weer te geven. Naast gebruik van het potlood, kun je ook tekstannotaties [2], lijnannotaties [3] en vormannotaties [4] maken.

Klik op het pictogram voor pannen om in te pannen op een document waarop is ingezoomd [5].

Klik op het pictogram voor dikte om de dikte van een annotatie aan te passen [6]. Klik op het kleurpictogram [7] om de kleur van de annotatie aan te passen.

Klik op het pictogram voor ongedaan maken om de laatste annotatie ongedaan te maken [8]. Klik op het pictogram voor verwijderen om alle annotaties te verwijderen die je hebt gemaakt [9].

Klip op het pictogram Whiteboard voor meerdere gebruikers (Multiuser Whiteboard) [10] om alle gebruikers toe te staan om de annotatietools te gebruiken.

Menu Opties openen

Menu Opties openen

Klik op het pictogram Opties [1] om het menu Opties te openen.

Klik op de optie In volledig scherm (Make fullscreen) om de vergadering in het volledige scherm weer te geven [2].

Klik op de optie Info (About) [3] voor informatie over de interface. Klik op Help [4] om helpdocumentatie weer te geven. Klik op de optie Sneltoetsen (Hotkeys) [5] om sneltoetsen weer te geven.

Klik op de optie Vergadering beëindigen (End meeting) [6] om de vergadering te beëindigen. Klik op de optie Afmelden (Logout) [7] om je af te melden bij de interface.

Menu Instellingen bekijken

Menu Instellingen bekijken

Klik op de link Instellingen (Settings) [1] om het menu Instellingen te openen.

Toepassingsinstellingen beheren

Toepassingsinstellingen beheren

Als je toepassingsinstellingen wilt beheren, klik je op de link Toepassing (Application) [1].

Als je animaties willt in- of uitschakelen die worden weergegeven wanneer een deelnemer aan het woord is, klik je op de knop Animaties (Animations) [2].

Als je chatmeldingen wilt in- of uitschakelen, klik je op de knop Audiomeldingen voor chatten (Audio Alerts for Chat) of Popup-meldingen voor chatten (Popup Alerts for Chat) [3].

Als je een andere taal voor de interface wilt selecteren, open je de vervolgkeuzelijst Toepassingstaal (Application Language) [4] en selecteer je de gewenste taal. Je kunt de lettergrootte aanpassen met de knoppen Verkleinen (Decrease) of Vergroten (Increase) [5].

Opmerking: Chatmeldingen werken alleen binnen dezelfde browser waarin de interface Vergaderingen is geopend.

Instellingen voor opslaan van gegevens beheren

Instellingen voor opslaan van gegevens beheren

Als je instellingen voor het opslaan van gegevens wilt beheren, klik je op de link Gegevens opslaan (Data savings) [1].

Klik op de knop Webcams inschakelen (Enable webcams) [2] om webcams in of uit te schakelen. Klik op de knop Bureaublad delen inschakelen (Enable desktop sharing) [3] om het delen van het bureaublad in of uit te schakelen.