Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids VergaderingenHoe gebruik ik de interface voor vergaderingen als moderator?

Hoe gebruik ik de interface voor vergaderingen als moderator?

Nadat je een vergadering hebt gestart of een vergadering bent binnengekomen als moderator, kun je de Vergaderingen-interface gebruiken om de vergadering voor te zitten. Vergaderingen werken met WebRTC-audio (web real-time communications) voor gebruikers van Firefox en Chrome.

Wil je meer informatie over Big Blue Button, ga dan naar de website van Big Blue Button.

Vergaderingen-interface weergeven

De vergaderingen-interface bevat tal van hulpmiddelen om je te helpen bij je presentatie. Elk onderdeel van de interface heeft zijn eigen venster.

Wanneer je een vergadering binnenkomt, geeft de interface de standaardindeling weer.

De grootte van vergaderingvensters wijzigen

De grootte van vergaderingvensters wijzigen

Elk venster binnen de interface is afhankelijk van de andere vensters. Je kunt de grootte van de vensters naar wens aanpassen. Je wijzigt de venstergrootte door de aanwijzer boven de rand van een venster te houden totdat de aanwijzer in een dubbele pijl verandert, waarna je klikt en het venster naar de gewenste grootte sleept.

Hulpmiddelen voor vergaderingen bekijken

In de menubalk wordt de naam van de vergadering weergegeven [1]. Je kunt je presentatie eenvoudig beheren door je microfoon al dan niet te dempen [2], audio uit te schakelen (indien ingeschakeld) [3], je video te delen [4] en je bureaublad te delen [5]. Je kunt ook sneltoetsen voor vergaderingen [6] weergeven en help opvragen voor vergaderingopties op de BigBlueButton-website [7].

Je kunt de vergadering verlaten door op de knop Afmelden [Logout] [8] te klikken of het tabblad of venster van je browser te sluiten. Je kunt er ook voor kiezen de vergadering te beëindigen wanneer je je afmeldt.

Opmerking: Tenzij je een langlopende vergadering instelt, zal de vergadering altijd automatisch worden beëindigd zodra de laatste gebruiker uit de vergadering is uitgelogd. Het kan enkele minuten duren voordat de pagina Vergaderingen aangeeft dat de vergadering is beëindigd.

Vergadering opnemen

Vergadering opnemen

Als je instelt dat de vergadering moet worden opgenomen, krijg je een herinnering die aangeeft dat je de vergadering kunt opnemen. Klik op OK om het venster te sluiten.

Opnemen starten/stoppen

Opnemen starten/stoppen

Klik op de opnameknop [1] in de titelbalk om de opname te starten. Er verschijnt een bevestiging dat de opname wordt gestart. Klik op Ja (Yes) [2]. De kleur van de opnameknop verandert in rood om aan te geven dat de vergadering wordt opgenomen. Zodra je de opname start, wordt er een timer naast de opnameknop weergegeven die aangeeft hoeveel tijd er al is opgenomen [3]. In de titelbalk van je webbrowser wordt een melding weergegeven dat er een opname gaande is.

Stop de opname door nogmaals op de opnameknop te klikken [4]. Op de opnameknop is nu een zwarte punt te zien en de timer stopt om aan te geven dat de vergadering niet meer wordt opgenomen.

Tijdens de vergadering kun je een opname zo vaak starten en stoppen als je wilt. Na afloop van de vergadering worden alle opgenomen gedeelten samengevoegd in één opnamebestand. De timer geeft de totale tijd van de opname aan.

Wanneer je een opname start of stopt, word je altijd om een bevestiging gevraagd.

Gebruikers weergeven

Gebruikers weergeven

In het paneel Gebruikers [Users] worden de deelnemers aan de vergadering weergegeven. Je kunt deelnemers beheren door de aanwijzer boven hun namen te houden. Je kunt de presentator wijzigen door op het icoon Presentator wijzigen [Change Presenter] [1] te klikken. Je kunt de microfoon van een deelnemer dempen door op het icoon voor dempen [2] te klikken.

je kunt de instellingen voor een gebruiker wijzigen door op het icoon Instellingen [Settings] [3] te klikken. Je kunt deelnemers uit een vergadering verwijderen of een deelnemer tot moderator benoemen.

Als een gebruiker een gebruikerspictogram weergeeft [4], is de rol van de gebruiker verhoogd tot die van moderator.

Gebruikersinstellingen definiëren

Gebruikersinstellingen definiëren

Vanuit het gebruikerspaneel kunt u gebruikersopties instellen in het menu Instellingen (Settings). Je kunt alle statusiconen wissen, de microfoon van alle gebruikers dempen, de microfoon van alle gebruikers behalve van de presentator dempen of kijkers uitsluiten.

Als jouw opleidingsinstituut een premium account heeft, kun je met BigBlueButton ook Breakout Rooms maken. Neem contact op met BigBlueButton voor meer informatie over deze functie.

Kijkers uitsluiten

Kijkers uitsluiten

In het venster Kijkers uitsluiten (Lock Viewers) [1] kunnen moderatoren kijkers uitsluiten (vergrendelen) voor gebruik van de volgende functies:

 • Webcam
 • Microfoon
 • Openbare chat
 • Privéchat
 • Lay-out

Hiermee kunnen moderatoren de vergaderomgeving beheren, zoals het vergrendelen van privéchats om te verhinderen dat cursisten tijdens een toets met elkaar samenwerken.

In het venster Gebruikers [Users] [2] wordt het vergrendelicoon weergegeven als er een beperking is ingesteld.

Status instellen

Status instellen

Je kunt een status voor jezelf instellen door op het icoon Status [1] te klikken en vervolgens je status [2] te selecteren. Je kunt een status instellen waarbij je je hand opsteekt (als je een vraag hebt voor de overige deelnemers), een status als blij, neutraal, verdrietig, verward, afwezig, duim omhoog, duim omlaag of applaus (bijvoorbeeld aan het eind van een presentatie).

Presentatie weergeven

Presentatie weergeven

Als moderator of presentator heb je verschillende opties voor je presentatie.

 • Je kunt bestanden toevoegen aan je presentatie door te klikken op Upload [1].
 • Je kunt eenpoll starten en feedback in je presentatie verzamelen door te klikken op Een poll starten [Start a Poll] [2].
 • Met de pijltoetsen [3] kun je in je presentatie vooruit- of achteruitgaan. Het getal tussen de toetsen geeft het aantal dia's in je presentatie aan.
 • Je kunt de weergave van je presentatie vergroten door het driehoekje langs de percentageschaal [4] te slepen.
 • Om ervoor te zorgen dat de presentatie in de breedte van het venster past (de hoogte wordt proportioneel aangepast), klik je op het icoon voor passend in breedte [5].
 • Om ervoor te zorgen dat de presentatie op de gehele pagina binnen het venster past, klik je op het icoon voor aan pagina aanpassen [6].
 • Als je whiteboardopties [7] wilt weergeven en gebruiken, houd je de aanwijzer boven de presentatie. Met het whiteboard voor meerdere gebruikers kun je ervoor zorgen dat deelnemers kunnen reageren op het presentatievenster.

Chat weergeven

Chat weergeven

Het Chat-venster bevat het welkomstbericht voor de vergadering, plus alle chatberichten die tijdens de vergadering zijn verstuurd.

Je kunt chatten met alle deelnemers aan de vergadering door tekst te typen in het Chat-venster [1]. Je kunt een privéchat met een andere deelnemer starten door te klikken op het tabblad Opties [Options] [2].

Chatopties weergeven

Chatopties weergeven

Als je een privéchat wilt openen, klik je op de naam van een deelnemer aan de vergadering [1]. In het chatvenster wordt een nieuw tabblad met de naam van de deelnemer gemaakt.

Op het tabblad Opties [Options] kun je de tekengrootte voor chatberichten [2] selecteren en een hoorbare chatmelding [3] instellen. Je kunt ook het chattranscript downloaden als tekstbestand (.txt) [4], de chatinhoud kopiëren [5] en de geschiedenis van de openbare chat wissen [6].

Opmerkingen:

 • De chatinhoud moet gedownload of gekopieerd worden voordat de vergadering wordt beëindigd.
 • Het wissen van de chatgeschiedenis kan niet ongedaan worden gemaakt.

Weergaveopties selecteren

Taal selecteren

Je kunt het werken met vergaderingen onderaan het venster aanpassen. Je kunt de voor de vergadering weergegeven taal wijzigen [1], een lay-out selecteren [2] en de vergadering op een volledig scherm weergeven [3].

Lay-out selecteren

Lay-out selecteren

Je kunt kiezen tussen uit een aantal vooraf ingestelde lay-outs door te klikken op het dropdown-menu Standaardlay-out [Default Layout] [1] te klikken. Elke lay-out genereert een andere weergave in de interface:

 • Standaardlay-out [Default Layout]: de vensters Gebruikers [Users], Webcams, Presentatie [Presentation] en Chat
 • Ondertiteling [Closed Caption]: de vensters Gebruikers [Users], Webcams, Presentatie, [Presentation], Ondertiteling [Closed Caption] en Chat (moderator vereist voor het beheren van Ondertiteling [Closed Caption])
 • Videochat [Video Chat]: het venster Webcams
 • Webcamvergadering [Webcam Meeting]: de vensters Webcams, Chat en Presentatie [Presentation]
 • Presentatievergadering [Presentation Meeting]: de vensters Presentatie [Presentation], Webcams en Chat
 • Assistent hoorcollege [Lecture Assistant]: de vensters Gebruikers [Users], Presentatie [Presentation], Webcams en Chat
 • Hoorcollege [Lecture]: het venster Presentatie [Presentation]
 • Gedeelde opmerkingen [Shared Notes]: de vensters Gebruikers [Users], Gedeelde opmerkingen [Shared Notes], Presentatie [Presentation], Webcams en Chat (vereist het maken van gedeelde opmerkingen)

Een lay-out instellen voor je weergave heeft geen invloed op de lay-out van je deelnemers, tenzij je ook op de knop Lay-out verzenden [Send Layout] [2] klikt. Door de lay-out naar alle deelnemers te verzenden wordt de lay-out alleen ingesteld als je voorkeurstandaartd voor de vergadering. Deelnemers kunnen nog altijd voor een andere lay-out kiezen.