Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids Cursus-importeertoolHoe kopieer ik inhoud van een andere Canvas-cursus met gebruik van de tool Cursus importeren?

Hoe kopieer ik inhoud van een andere Canvas-cursus met gebruik van de tool Cursus importeren?

Je kunt cursusmateriaal kopiëren zoals opdrachten, modules, pagina’s en discussies, van vorige Canvas-cursussen naar bestaande cursussen. Je hebt alleen toegang om inhoud te kopiëren van cursussen waarin je als gebruiker met cursusleidermachtiging bent ingeschreven.

Deze optie biedt de mogelijkheid om inhoud naar bestaande cursussen te kopiëren. Je kunt soms inhoud naar een nieuwe cursus-shell kopiëren.

Opmerkingen:

  • Bij het importeren wordt soms niet alle inhoud overgebracht. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
  • Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.
  • Als u alle inhoud kopieert of de cursusinstellingen opneemt in de geselecteerde inhoud, overschrijft het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de oorspronkelijke cursus, het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de nieuwe cursus. Bovendien behouden de geïmporteerde opdrachten hun beleid voor het posten van opdrachten dat geldt voor de oorspronkelijke cursus.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) knop

Klik op Importeer inhoud naar deze cursus (Import Content into this Course) om inhoud te importeren.

Inhoudtype selecteren

Inhoud van Blackboard importeren

Selecteer in het Inhoudtype dropdown-menu de optie Een Canvas-cursus kopiëren (Copy a Canvas Course).

Zoek naar een cursus

Instituut selecteren

Selecteer in het Zoek naar een cursus (Search for a Course) dropdown-menu [1] de cursus waartoe je toegang wilt hebben. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt op de meest recente periode. Je kunt ook voltooide cursussen meenemen bij het doorzoeken door het vakje voor voltooide cursussen [2] aan te vinken. Het selectievakje Voltooide cursussen meenemen is standaard ingeschakeld.

Om een cursus op naam te zoeken, voer je de naam in op het veld Cursusnaam (Course Name) [3]. Klik op de naam van de cursus wanneer deze verschijnt.

Opmerking: Als je toegang hebt tot meer dan 100 cursussen, toont de zoekpagina alleen het veld Cursusnaam (Course Name).

Selecteer migratie-inhoud

Cursus selecteren

Klik op de knop Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren nadat je de resterende pagina-opties hebt gecontroleerd. Nadat het importeren van de inhoud is gestart, kan de importselectie niet meer worden geannuleerd.  

Evenementen en inleverdata aanpassen

Cursus selecteren

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeer (Import).

Bekijk lopende opdrachten

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.