Hoe beheer ik Cursusnavigatie-links?

Als cursusleider kun je bepalen welke links in de Cursusnavigatie verschijnen. Canvas bevat een set Cursusnavigatie-links die standaard worden getoond en waarvan de naam niet kan worden veranderd. Afhankelijk van de cursusconfiguratie is het mogelijk dat andere links beschikbaar zijn en naar voorkeur kunnen worden aangepast.

Links naar secties die geen inhoud bevatten en waarvoor cursisten geen inhoud kunnen maken, worden automatisch voor cursisten verborgen en geven het zichtbaarheidspictogram weer voor cursusleiders. Als er voor de cursus bijvoorbeeld geen leerdoelen zijn ingesteld, krijg je de link Leerdoelen te zien met het zichtbaarheidspictogram, maar krijgen cursisten de link in het geheel niet te zien. Geconfigureerde externe apps kunnen aanvullende Cursusnavigatie-links aanmaken.

Bij het uitschakelen van een cursusnavigatie-link worden de volgende omleidingen aangemaakt:

  • Alleen verborgen (kan niet worden uitgeschakeld, is nog steeds toegankelijk via directe URL): Discussies en Cijfers
  • Pagina uitgeschakeld; wordt omgeleid naar de Startpagina: Aankondigingen, Opdrachten, Vergaderingen, Samenwerkingen, Bestanden, Modules, Leerdoelen, Toetsen, Pagina's, Personen, Rubrieken en Syllabus
  • Pagina uitgeschakeld; zal niet op de navigatie verschijnen: Alle LIT-links, zoals Aanwezigheid, Chat en SCORM

Opnieuw rangschikken en verbergen van Cursusnavigatie-links voor Aankondigingen, Opdrachten, Discussies en Bestanden heeft ook invloed op de cursus-tabbladen in de Dashboard-cursusweergave voor alle gebruikers. Door de link Bestanden (Files) uit te schakelen wordt het tabblad Bestanden (Files) in de inhoudsselector van de Rich Content Editor verborgen voor cursisten.

De volgende cursusnavigatie-links zullen nog steeds zichtbaar zijn voor cursusleiders, zelfs als ze verborgen of uitgeschakeld zijn: Startpagina, Aankondigingen, Opdrachten, Samenwerkingen, Vergaderingen, Discussies, Bestanden, Cijfers, Modules, Leerdoelen, Pagina's, Personen, Toetsen, Rubrieken, Instellingen en Syllabus

Opmerkingen:

  • Navigatielinks die niet kunnen worden uitgeschakeld, vereisen URL-toegang om gerelateerde gegevens in andere Canvas-gebieden weer te geven. Toegang tot verborgen pagina's kan verder worden beperkt door specifieke studentenmachtigingen in Canvas te wijzigen. Neem contact op met je Canvas-beheerder voor hulp.
  • Als je de Cursusnavigatielink voor een externe tool uitschakelt, wordt de link niet langer in je Cursusnavigatielijst getoond.
  • Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Navigatie openen

Navigatie openen

Klik op de tab Navigatie (Navigation).

Navigatielinks slepen en neerzetten

Je kunt slepen en neerzetten gebruiken om de volgorde van navigatielinks te wijzigen. Klik op de navigatielink die je wilt verplaatsen en houd de muisknop ingedrukt. Sleep de navigatielink naar de gewenste locatie en laat de muisknop los.

Navigatielinks verplaatsen

Je kunt ook de optie Verplaatsen naar gebruiken om de volgorde van navigatielinks te wijzigen. Klik op het pictogram Opties (Options) [1] en selecteer de link Verplaatsen (Move) [2].

Opmerking: Met de optie Verplaatsen naar wordt een navigatielink alleen binnen de eigen sectie (zichtbaar of verborgen) verplaatst. Verborgen items moeten eerst worden ingeschakeld voordat ze binnen de zichtbare navigatie-items worden gerangschikt. Een verborgen item kan niet rechtstreeks naar de ingeschakelde linkssectie worden verplaatst met de optie Verplaatsen naar.

Locatie voor plaatsing navigatielink

Klik in de zijbalk Navigatie-item verplaatsen op het dropdown-menu Plaatsen (Place) [1]. Selecteer de positie van de navigatielink die je verplaatst [2]. Je kunt de link verplaatsen naar de bovenste positie in de lijst, vóór een specifieke navigatielink, na een specifieke navigatielink of naar de laatste positie in de lijst.

Plaatsen vóór of na

Plaatsen vóór of na

Als je de optie Voor (Before) of Na (After) hebt geselecteerd, klik je op het tweede dropdown-menu [1]. Selecteer de navigatielink die moet komen vóór of na de link die je verplaatst, zoals aangegeven door de optie die in het vorige menu [2] is geselecteerd.

Als je de navigatielink naar een andere locatie wilt verplaatsen, wijzig je de verplaatsingsopties in de zijbalk zoals gewenst.

Navigatie-item verplaatsen

Navigatie-item verplaatsen

Klik op de knop Verplaatsen (Move).

Navigatielinks verbergen

Je kunt een navigatielink verbergen door te klikken op het pictogram Opties (Options) [1] en de optie Uitschakelen (Disable) te selecteren [2].

Je kunt de link ook naar de verborgen sectie onder aan de pagina slepen.

Navigatielinks inschakelen

Als je een link in de verborgen sectie wilt inschakelen [1], klik je op het pictogram Opties [2] en vervolgens op de knop Inschakelen (Enable) [3].

Je kunt de link ook tot boven de verborgen sectie slepen.

Navigatie opslaan

Navigatie opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Cursusnavigatie-links bekijken

Cursusnavigatie-links bekijken

Bekijk het menu Cursusnavigatie. De navigatielinks worden in dezelfde volgorde weergegeven als die je hebt opgegeven in Cursusinstellingen.

Cursusnavigatie-links die verborgen zijn voor cursisten, tonen het zichtbaarheidspictogram [1]. Een link kan verborgen zijn voor cursisten omdat het functiegebied geen inhoud heeft [2] of omdat de link is uitgeschakeld [3]. Links die door een cursusleider handmatig worden uitgeschakeld, worden onder aan het menu Cursusnavigatie, boven de link Instellingen weergegeven [4].

Opmerking: Als je een Cursusnavigatie-link naar een externe tool hebt uitgeschakeld, zal die link niet worden weergegeven in Cursusnavigatie en is deze verborgen voor alle cursusgebruikers, inclusief cursusleiders.