Hoe importeer ik .zipbestanden?

Je kunt .zipbestanden in Canvas importeren middels Bestanden of Cursusinstellingen.

Opmerking: als je niet weet hoe je een .zipbestand moet aanmaken raadpleeg je de gebruikershandleiding van het operating system van je computer.

Als je niet de optie New Files (Nieuwe bestanden) gebruikt, bekijk dan een gearchiveerde versie van deze les.

Importeer middels bestanden

Importeer middels bestanden

Je kunt een .zipbestand direct in Bestanden importeren. Klik in de cursusnavigatie op de link Files (Bestanden).

Importeer bestanden

Als je .zipbestanden hebt die je graag wilt uploaden kan het Canvassysteem deze bestand automatisch voor je uploaden en ontzippen. Klik op de knop Upload om de bestanden te selecteren.

Selecteer bestand

Selecteer bestand

Klik op de titel van het bestand dat je wilt importeren [1] en klik op de knop Open (Openen) [2] om het .zipbestand te uploaden.

Opmerking: afhankelijk van je webbrowser zie je mogelijk Choose (Kiezen) in plaats van Open (Openen).

Bewaak de upload

Bewaak de upload

Je kunt de voortgang van het uploaden volgen door de voortgangsbalk te bekijken.

Bekijk bestanden

Je bestanden in Bestanden in Canvas geüpload.

Importeer middels cursusinstellingen

Importeer middels cursusinstellingen

Je kunt ook bestanden importeren middels de Cursus-importtool in de Cursusinstellingen. Klik in de cursusnavigatie op de link Settings (Instellingen).

Opmerking: met deze optie moet je het .zipbestand naar een bestaande map in Bestanden uploaden. Je kunt nieuwe mappen aanmaken middels de Cursus-importtool.

Importeer inhoud aan deze cursus

Importeer inhoud aan deze cursus

Klik op de knop Import Content into this Course (Content in deze cursus importeren).

Selecteer .zip-import

Selecteer .zip-import

Klik op het dropdown-menu Content Type (Type inhoud) [1]. Selecteer de optie Unzip .zip file into folder (Ontzip .zipbestand in de map) [2].

Kies bestand

Kies bestand

Klik op de knop Choose File (Bestand kiezen) om het .zipbestand te selecteren

Opmerking: afhankelijk van je webbrowser zie je mogelijk Choose (Kiezen)... in plaats van Open (Openen).

Selecteer bestand

Selecteer bestand

Klik op de titel van het bestand dat je wilt importeren [1] en klik op de knop Open (Openen) [2] om het .zipbestand te uploaden.

Opmerking: afhankelijk van je webbrowser zie je mogelijk Choose (Kiezen) in plaats van Open (Openen).

Kies upload-bestemming

Kies upload-bestemming

Je kunt aangeven in welke mappen de bestanden geüpload moeten worden door op het dropdown-menu Upload to: (Uploaden naar:) te klikken.

Opmerking: je moet het bestand naar een bestaande map uploaden. Je kunt geen nieuwe mappen aanmaken met deze functie.

Upload bestand

Upload bestand

Klik op de knop Import (Importeren).

Bekijk voortgang van de import

Het menu Current Jobs (Huidige opdrachten) toont de status van je import. Running (Lopend) toont een menubalk met de resterende tijd om het rapport te genereren.

Statussen van import bevatten wachtend, lopend, voltooid en mislukt.

Bekijk bestanden

Open Bestanden en bekijk je geïmporteerde bestanden.