Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids BestandenHoe beperk ik bestanden en mappen in Canvas?

Hoe beperk ik bestanden en mappen in Canvas?

Gebruikers kunnen machtigingen voor bestanden bewerken, waaronder de status van het bestand instellen (wel of niet gepubliceerd), toegang tot bestanden beperken tot cursisten die over de link beschikken of beschikbaarheidsdatums voor de bestanden plannen.

Wanneer de link-beperking is ingesteld (alleen beschikbaar voor studenten die de link hebben), kan het bestand alleen worden bekeken als de link naar het bestand wordt gegeven. Met deze optie kunnen echter alleen in Cursusbestanden de bestanden voor studenten worden verborgen. Deze voorziening is niet geldig buiten de Bestandenfunctie. Wanneer bijvoorbeeld een bestand met een link-beperking aan een Module of Opdracht wordt toegevoegd, kan het bestand altijd door de studenten worden bekeken.  

Wanneer de beperking voor beschikbaarheidsdatums voor cursisten is ingesteld, kunnen cursisten het bestand niet buiten de beschikbaarheidsdatums bekijken in Cursusbestanden. Als het bestand in een ander gebied van Canvas (zoals Modules of Opdrachten) is gekoppeld, kunnen cursisten wel de naam van het bestand zien, maar als ze erop klikken, wordt in een bericht gemeld dat het bestand vergrendeld is en pas vanaf de opgegeven datum kan worden bekeken.

Opmerking: Je kunt ook een bestand of map beperken als onderdeel van het instellen van de gebruiksrechten voor de bestanden of het instellen van de gebruiksrechten voor de mappen.

Open bestanden

Open bestanden

Klik in de Cursusnavigatie op de link Bestanden (Files).

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Standaard zijn cursusbestanden beschikbaar en toegankelijk voor alle gebruikers. Docenten en TA's kunnen bestanden en mappen beperken, wat betekent dat de inhoud alleen maar toegankelijk is voor docenten en TA's in de cursus.

Als je een machtiging wilt bewerken, klik je op het pictogram voor gepubliceerd of niet-gepubliceerd [3] van een bestand.

Bestand is beschikbaar voor studenten met link

De standaard beperkingsoptie is die waarbij het bestand alleen beschikbaar is voor studenten met de link. De optie Niet zichtbaar in studentenbestanden (Not visible in student files) maakt het bestand beschikbaar voor studenten die een link naar het bestand hebben ontvangen. In Cursusbestanden is het bestand verborgen voor studenten.

Opmerking: Deze verborgen optie is alleen van toepassing op Cursusbestanden; als je dit bestand aan een ander gebied van Canvas toevoegt, zoals Opdrachten of Modules, kunnen alle studenten het bestand bekijken.

Beschikbaarheid voor studenten plannen

Beschikbaarheid voor studenten plannen

Beschikbaarheid voor studenten plannen (Schedule Student Availability) geeft studenten een bepaald tijdsbestek om het bestand te bekijken. Als je deze optie selecteert, kan het bestand door studenten worden bekeken in Cursusbestanden en ook op andere plaatsen in Canvas (zoals wanneer het bestand aan Modules of Opdrachten is toegevoegd), maar het bestand is vergrendeld en kan pas worden bekeken wanneer de opgegeven datum is bereikt.

Om de beschikbaarheidsdatums voor studenten in te stellen, voer je eerst een startdatum in het veld Beschikbaar vanaf (Available From) [1] in. Indien van toepassing voer je in het veld Beschikbaar tot (Available Until) [2] ook een datum in wanneer de studenten het bestand niet langer kunnen bekijken. Je kunt de kalender gebruiken om een datum in te voeren of je voert de datum met de hand in.

Bij handmatig invoeren zullen de velden Beschikbaar vanaf en Beschikbaar tot, de invoer alleen in een bepaald formaat accepteren. Je zult de beschikbaarheidsdata in kunnen vullen in de volgende formaten:

  • dd/mm/jjjj 00:00 (24u) Bijv. 27/02/2013 23:59
  • dd/mm/jjjj 00:00am/pm Bijv. 27/02/2013 11:59pm
  • Maa Da 00:00am/pm Bijv. Feb 27 11:59pm
  • Maa Da 00:00 (24u) Bijv. Feb 27 23:59

 

Weet dat het veld voor tijd optioneel is en standaard op 12am staat indien dit leeggelaten wordt.

Bestand bijwerken

Bestand bijwerken

Klik op de knop Bijwerken (Update).

Bestand bekijken

Bestand bekijken

Bekijk de beperkingsstatus voor het bestand. Beweeg met de muis boven het icoon om de details te zien.