Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas Instructeur Gids RubriekenHoe voeg ik een rubriek aan een beoordeelde discussie toe?

Hoe voeg ik een rubriek aan een beoordeelde discussie toe?

Je kunt een rubriek aan een beoordeelde discussie toevoegen om studenten te helpen de verwachtingen betreffende de discussie te begrijpen en om uit te leggen hoe je van plan bent om hun antwoorden te beoordelen. Soms worden rubrieken aan opdrachten toegevoegd wanneer er een leerdoel in de rubriek is dat je wilt gebruiken voor afstemmingsdoeleinden. In aanvulling op beoordeelde discussies kunnen rubrieken ook worden toegevoegd aan opdrachten en toetsen.

Rubrieken kunnen worden toegevoegd door een bestaande rubriek in een van je cursussen te zoeken of door een nieuwe rubriek aan te maken.

Open discussies

Open discussies

Klik in de cursusnavigatie op de link Discussions (discussies).

Discussie openen

Klik op de naam van de beoordeelde discussie.

Rubriek toevoegen

Rubriek toevoegen

Klik op Opties (Options) [1] en selecteer de knop Rubriek toevoegen (Add Rubric) [2].

Een rubriek zoeken

Een rubriek zoeken

Als je een bestaande rubriek wilt vinden, klik je op de link Een rubriek zoeken (Find a Rubric).

Je kunt rubrieken zoeken die in vorige beoordeelde discussies zijn aangemaakt of rubrieken die zijn aangemaakt in andere cursussen waarin je een instructeurrol hebt.

Rubriek selecteren

Selecteer in de eerste kolom een cursus of account [1]. Kies in de tweede kolom de naam van een rubriek en klik erop [2]. Je kunt de criteria en punten in elke rubriek bekijken. Om een rubriek voor de beoordeelde discussie te selecteren, ga je naar de knop Deze rubriek gebruiken (Use This Rubric) [3] onderaan de rubriek en klikt erop.

Rubriek bewerken

Rubriek beheren

Klik op het pictogram Bewerken (Edit) om de rubriek opnieuw te openen en de rubriekinstellingen te selecteren.

Nieuwe rubriek aanmaken

Nieuwe rubriek aanmaken

Als je geen bestaande rubriek kunt vinden die je voor de beoordeelde discussie kunt gebruiken, kun je een nieuwe rubriek aanmaken voor je beoordeelde discussie. Nieuwe rubrieken worden in je cursus opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Rubriekinstellingen selecteren

Rubriekinstellingen selecteren

Nadat je een rubriek hebt toegevoegd, kun je verschillende opties voor de rubriek selecteren.

Als je vrije opmerkingen wilt schrijven naar studenten in SpeedGrader, vink dan Ik zal vrije opmerkingen schrijven... (I'll write free-form comments...) [1] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, worden er geen beoordelingen voor de student gebruikt en worden de criteriumwaarden handmatig toegekend.

Als je punten uit de rubriek wilt verwijderen, vink dan Punten uit rubriek verwijderen (Remove points from rubric) [2] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, zijn er geen punten aan de rubriek verbonden, maar kunnen de cursisten nog steeds op het rubriekcriterium worden beoordeeld.

Als je de Cijferlijst vakbeheersing hebt ingeschakeld, maar je wilt niet dat de resultaten van de leerdoelen in de Cijferlijst vakbeheersing worden geplaatst, vink dan Resultaten van leerdoelen niet in Cijferlijst vakbeheersing plaatsen (Don't post Outcomes results to Learning Mastery Gradebook) [3] aan. Als deze optie wordt geselecteerd, kunnen de cursisten de resultaten van de rubrieken en leerdoelen op de pagina's met de Cijfers en inleveringsdetails zien, maar de resultaten worden niet in de Cijferlijst vakbeheersing geplaatst.

Als je de rubriek wilt gebruiken voor beoordelingen in SpeedGrader, vink dan Deze rubriek gebruiken voor het beoordelen van opdrachten (Use this rubric for assignment grading) [4] aan.

Als je niet wilt dat de studenten de totaalscore voor de rubriek zien, vink dan Totaalscore van beoordelingsresultaten verbergen (Hide score total for assessment results) [5] aan. De studenten kunnen nog steeds de puntenwaarden voor elk criterium zien, maar de totaalscore wordt niet onderaan de rubriek getoond. Deze optie is alleen beschikbaar als de rubriek niet voor beoordelingen wordt gebruikt en is alleen van toepassing op studenten wanneer zij de rubrieken vanaf de Cijfers-pagina bekijken.

Rubriek opslaan

Rubriek opslaan

Klik op de knop Rubriek bijwerken (Update Rubric).

Opmerking: Als je een nieuwe rubriek hebt aangemaakt, toont de opdracht de knop Rubriek aanmaken (Create Rubric).

Scorepunten aanpassen

Scorepunten aanpassen

Als u de optie selecteert om de rubriek te gebruiken voor een beoordeling, vergelijkt Canvas de rubriekscore en opdrachtpunten.

Als het aantal punten in de rubriek afwijkt vaqn het aantal punten in de opdracht, genereert Canvas een bericht met de waarschuwing dat de puntwaarden niet gelijk zijn.

Klik op de knop Wijzigen (Change) [1] om het aantal punten in de opdracht bij te werken. Klik anders op de knop Anders laten (Leave Different) [2].

Rubriek bekijken

Rubriek bekijken

Bekijk de rubriek voor de beoordeelde discussie.

Klik op het pictogram Bewerken (Edit) [1] om de rubriek te bewerken. Klik op het icoon Zoeken (Search) [2] om de rubriek te vervangen door een bestaande rubriek. Klik op het icoon Verwijderen (Delete) [3] om de rubriek te verwijderen van de beoordeelde discussie.  

Klik op het icoon Sluiten (Close) [4] om de rubriek te sluiten en terug te keren naar de beoordeelde discussie.

Rubriek kopiëren

Rubriek kopiëren

Als je probeert om een rubriek te bewerken die reeds in meer dan één opdracht (opdracht, beoordeelde discussie of toets) is gebruikt, toont Canvas het waarschuwingsbericht dat de rubriek niet kan worden bewerkt. Dit bericht betekent dat de rubriek niet rechtstreeks kan worden bewerkt, maar je kunt wel een kopie van de rubriek maken.

Klik op de knop OK om een kopie van de rubriek te maken. Canvas maakt dan een gekopieerde versie van de rubriek aan. De bewerkte versie vervangt automatisch de vorige rubriek in de beoordeelde discussie. Als je de rubriek voor beoordelingen gebruikt, wordt de rubriek voor alle studenten in SpeedGrader geüpdatet. Het is mogelijk dat je de discussie-antwoorden van de studenten die reeds beoordeeld zijn met de oorspronkelijke rubriek, opnieuw wilt bekijken.

De gekopieerde rubriek wordt ook opgeslagen in de cursusrubriekenlijst voor toekomstig gebruik.