Hoe publiceer ik een cursus?

Als je gemachtigd bent je cursus te publiceren, kun je dat doen op de startpagina van de cursus of vanuit de Controlelijst voor cursus-setup.

Opmerkingen:

  • Je moet een cursus publiceren zodat cursisten de cursus en de inhoud ervan kunnen openen. Cursisten kunnen geen niet-gepubliceerde cursussen en inhoud zien.
  • Het publiceren van een cursus is een cursusmachtiging. Als je je cursus niet kunt publiceren, heeft je organisatie deze functie beperkt.
  • Door je cursus te publiceren worden uitnodigingen verzonden naar alle gebruikers die handmatig aan de cursus zijn toegevoegd. Gebruikers die via SIS-import zijn toegevoegd, ontvangen geen uitnodiging. 
  • Uitnodigingen worden pas na de begindatum van de cursus verzonden. (De begindatum is doorgaans de periodedatum, tenzij de periode wordt overschreven door een specifieke cursus- of sectiedatum in Cursusinstellingen.)
  • Als je een Free-for-Teacher-account hebt, kun je een cursus pas publiceren nadat je je e-mailadres hebt bevestigd.

Cursus openen

Cursus openen

In Globale Navigatie klik je op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cursus publiceren

Klik op de knop Publiceren (Publish) in de zijbalk.

Opmerking: Op kleinere schermen wordt de zijbalk weergegeven onder de inhoud van de startpagina van de cursus.

Bevestiging weergeven

Bevestiging weergeven

Er wordt een bericht bovenaan het scherm weergegeven ter bevestiging dat je cursus is gepubliceerd.

Publicatie van de cursus ongedaan maken

Publicatie van de cursus ongedaan maken

Als je de publicatie van de cursus ongedaan wilt maken, klik je op de knop Publicatie ongedaan maken (Unpublish) in de zijbalk. Cursisten die al een uitnodiging voor de cursus hebben ontvangen, hebben geen toegang tot je cursus.

Zodra je cursus een beoordeelde opdracht bevat, kun je de publicatie ervan niet meer ongedaan maken.