Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids Cursussen en sectiesHoe start ik als cursusleider vanaf het Dashboard een nieuwe cursus?

Hoe start ik als cursusleider vanaf het Dashboard een nieuwe cursus?

Als je toestemming hebt om nieuwe cursussen in Canvas toe te voegen, kun je nieuwe cursussen starten vanaf je Canvas-dashboard. Nieuwe cursussen worden gemaakt als cursussjablonen die cursusinhoud en inschrijvingen voor je instituut kunnen hosten.

Wanneer je een cursus vanaf het Dashboard maakt, word je automatisch als een cursusleider aan de cursus toegevoegd. Er bestaan geen andere inschrijvingen in de cursus, maar je kunt mogelijk gebruikers toevoegen aan een nieuwe cursus. Bovendien bevatten nieuwe cursussen geen cursusinhoud. In de nieuwe cursus kun je nieuwe inhoud maken en bestaande inhoud toevoegen met de cursus-importeertool en door inhoud te delen van een bestaande cursus.

Ook kun je een nieuwe cursus maken om deze als een sandbox te gebruiken. Een sandbox is een cursus zonder inschrijvingen van cursisten waar je de cursusinhoud en structuur kunt maken en wijzigen en er voorbeelden van kunt bekijken zonder tussenkomst van cursisten. Je kunt daarna je sandbox-inhoud delen of importeren in live cursussen.

Opmerkingen:

  • Als je een cursus niet kunt starten op de manier zoals in deze instructies is aangegeven, heeft je instituut deze functie uitgeschakeld. Sommige instituten bieden cursussen automatisch aan de faculteit aan via SIS (Student Information System) imports. Voor hulp bij het maken van een nieuwe cursus kun je contact opnemen met je Canvas-beheerder.
  • Als je instituut een cursussjabloon gebruikt, wordt je nieuwe cursus gevuld met inhoud uit dat sjabloon.

Een nieuwe cursus starten

Een nieuwe cursus starten

Klik vanaf de Dashboard-zijbalk op de knop Een nieuwe cursus starten (Start a New Course). Wellicht moet je naar beneden scrollen om deze knop te zien.

Opmerking: Als je deze knop niet in Canvas ziet, heeft je organisatie deze functie uitgeschakeld.

Cursusdetails toevoegen

Cursusdetails toevoegen

Typ de naam van je cursus in het veld Cursusnaam (Course Name) [1].

Als de cursusnaam langer dan 21 tekens is, kun je een cursuscode maken in het veld Korte naam (Short Name) [2]. Als de cursusnaam te kort is voor een Korte naam, wordt er automatisch een korte naam gemaakt. De korte naam wordt bovenaan het menu Cursusnavigatie en in de cursuskaart in het dashboard weergegeven. Als je toestemming hebt om de cursusnaam te wijzigen, kun je naderhand de cursusnaam en -code wijzigen vanuit de Cursusinstellingen.

Als je een licentie op inhoud wilt instellen, open je de vervolgkeuzelijst Licentie op inhoud [3]. Met deze instelling kan Canvas de standaardlicentie voor de inhoud van je cursus bijhouden. Standaard wordt ervan uitgegaan dat alle inhoud auteursrechtelijk beschermd is, maar je kunt de inhoud ook publiceren in het publieke domein of kiezen voor een Creative Commons-licentie. Bovendien kun je op elk gewenst momenbt meer informatie opvragen over licenties en de licentie instellen in de Cursusinstellingen.

Cursus maken

Cursus maken

Klik op de knop Cursus maken (Create course).

Cursus bekijken

Bekijk de nieuwe cursus. Afhankelijk van de voorkeuren van je organisatie, kun je altijd de Controlelijst voor cursus-setup (Course Setup Checklist) of de Canvas-zelfstudie voor cursus-setup (Canvas Course Setup Tutorial) gebruiken om invulling te geven aan je cursus.