Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids ToetsenHoe kan ik toetsen importeren vanuit QTI-pakketten?

Hoe kan ik toetsen importeren vanuit QTI-pakketten?

Je kunt gemakkelijk toetsen importeren vanuit programma's die QTI-bestanden maken. Als een programma geen QTI-bestanden maakt, kan het bestand niet in Canvas worden geïmporteerd.

QTI-bestanden kunnen worden gemaakt in tal van verschillende Learning Management Systems (LMS) en LMS-software:

  • Toetsen die zijn gemaakt in Respondus 4.0 (Windows-software) kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd. Raadpleeg deze handleiding (DOC) voor informatie over het gebruik van Respondus 4.0. Er is ook een Snelstartgids (PDF) voor Respondus 4.0 beschikbaar.
  • Toetsen die zijn gemaakt in Blackboard (WebCT, Angel) kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd.
  • Toetsen die zijn gemaakt in Moodle kunnen als QTI-pakketten worden geëxporteerd. Dit werkt met Moodle 2.0 en oudere versies. Moodle 2.1 en nieuwere versies exporteren echter geen QTI-pakketten meer.

Opmerkingen:

  • Canvas ondersteunt QTI-versies 1.2 en 2.1.
  • Exportbestanden van toetsen bevatten geen vragen uit toetsen die werken met willekeurig geselecteerde vragen uit toetsbanken.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Importeer inhoud naar de cursus

Importeer inhoud naar de cursus

Klik op de knop Cursusinhoud importeren (Import Course Content).

Inhoudtype selecteren

Inhoudtype selecteren

Selecteer de optie QTI .zip-bestand (QTI .zip file).

Bestand kiezen

Bestand kiezen

Klik op Bestand kiezen (Choose File).

Bestand openen

Bestand openen

Zoek en klik op het ZIP-bestand dat je wilt importeren [1]. Klik op de knop Openen (Open) [2].

Importeeropties bekijken

Importeeropties bekijken

Je kunt de opties voor je import beheren voordat deze wordt gemaakt.

Als Nieuwe toetsen in je cursus is ingeschakeld, kun je beoordelingsinhoud in Nieuwe toetsen importeren en beoordelingsinhoud overschrijven met overeenkomende ID's [1].

Als Nieuwe toetsen niet is ingeschakeld, is de enig beschikbare optie het overschrijven van beoordelingsinhoud met overeenkomende ID's [2].

Beoordelingen importeren in Nieuwe toetsen

Beoordelingen importeren in Nieuwe toetsen

Als je beoordelingen wilt importeren die gemaakt zijn in Nieuwe toetsen, klik je op de optie Opdrachtinhoud importeren als Nieuwe toetsen (Import assessment content as New Quizzes).

Met deze optie worden beoordelingen in het importpakket geconverteerd naar de indeling van Nieuwe toetsen. Als je deze optie niet selecteert, worden beoordelingen geconverteerd naar de indeling voor Canvas-toetsen.

Opmerkingen:

  • De optie Beoordelingsinhoud importeren als Nieuwe toetsen wordt alleen weergegeven voor cursussen waarvoor Nieuwe toetsen is ingeschakeld.
  • Je kunt geen standaard toetsbank selecteren bij gebruik van de optie Beoordelingsinhoud importeren als Nieuwe toetsen.

Inhoud beoordeling overschrijven

Inhoud beoordeling overschrijven

Je kunt de inhoud van de beoordeling overschrijven met overeenkomende ID's door het selectievakje Beoordeling overschrijven... (Overwrite assessment...) in te schakelen.

Sommige systemen hergebruiken hun ID's voor elke nieuwe exportbewerking. Dit betekent dat als je twee afzonderlijke toetsbanken exporteert, ze dezelfde ID hebben. Om verlies van beoordelingsgegevens te voorkomen, behandelt Canvas de toetsbanken als afzonderlijke objecten, ondanks diezelfde ID's. Met deze optie wordt deze beveiligingsfunctie uitgeschakeld en worden beoordelingsgegevens met dezelfde ID overschreven.

Toetsbank selecteren

Toetsbank selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard toetsbank (Default Question bank) de toetsbank die je wilt gebruiken.  

Toetsbank maken

Toetsbank maken

Als er geen toetsbank is die je wilt gebruiken, kun je een nieuwe toetsbank maken. Selecteer de optie Nieuwe toetsbank maken (Create new question bank) in de vervolgkeuzelijst.

Cursus importeren

Cursus importeren

Klik op de knop Importeren (Import) [1].

Een voortgangsindicator geeft de uploadstatus als percentage aan [2].

Bekijk lopende opdrachten

Bekijk lopende opdrachten

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Wanneer de cursus is voltooid, kun je de toetsen bekijken op de toetspagina in Cursusnavigatie.

Opmerking: Als je je beoordelingen hebt geïmporteerd in Nieuwe toetsen, kun je de toetsen bekijken op de pagina Opdrachten.