Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenInstructeur Gids InstellingenHoe beheer ik nieuwe functies voor een cursus?

Hoe beheer ik nieuwe functies voor een cursus?

Canvas voegt voortdurend nieuwe functies toe om het product nog beter te maken. Het merendeel van de verbeteringen wordt uitgebracht als onderdeel van onze releasecyclus. Sommige functies kunnen echter de werkstroom voor algemene activiteiten in Canvas tijdens de huidige periode veranderen. Omdat we graag willen dat je deze functies in je eigen tempo leert kennen, zijn ze in de Cursusinstellingen opgenomen als een functieoptie. Met functieopties kun je zelf bepalen of je de nieuwe functie voor je cursus wilt inschakelen.

Deze les bevat een overzicht van de manier waarop functieopties op cursusniveau kunnen worden beheerd. Op cursusniveau heb je de mogelijkheid om functies voor afzonderlijke cursussen te implementeren. Cursusleiders hebben geen controle over functies op gebruikersniveau. Ga naar de les over huidige cursusfuncties voor informatie over de specifieke functieopties op cursusniveau die in Canvas beschikbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat een functie wordt weergegeven voor een cursus, moet de functie voor je organisatie zijn ingeschakeld door een Canvas-beheerder.

De meeste functieopties zijn slechts gedurende korte tijd optioneel. Nadat een functieoptie officieel is vrijgegeven in je productieomgeving, zijn er enkele releases (afhankelijk van de functie) voordat de optie voor alle Canvas-gebruikers wordt ingeschakeld. Daarom moedigen wij je aan gebruik te maken van je bètaomgeving voor meer informatie over nieuwe functieopties voor je cursus.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Tabblad Functieopties openen

Tabblad Functieopties openen

Klik op het tabblad Functieopties (Feature Options).

Functieopties weergeven

Functieopties weergeven

Beschikbare functies worden weergegeven op het tabblad Functieopties. Nieuwe functies worden ingeschakeld door de beheerder van je organisatie en op het tabblad Functieopties worden pas functies weergegeven nadat je daartoe toegang is verleend.

Elke cursusfunctie is voorzien van een beschrijving. Klik op de pijl naast de functie om het vak van de functie uit te vouwen en de beschrijving ervan weer te geven.

Functietags weergeven

Functietags weergeven

Functietags geven de status van elke functie aan. Een functie zonder label [1] betekent dat de functie stabiel is en klaar voor gebruik in je productieomgeving Functies kunnen ook zijn voorzien van een bèta-tag [2], die aangeeft dat de functie wel kan worden gebruikt in de productieomgeving, maar nog steeds wordt getest op bruikbaarheid en toegankelijkheid. Het inschakelen van een bètafunctie kan onbedoeld gedrag binnen je Canvas-account tot gevolg hebben.

Opmerking: Soms bevatten functies een Development-tag, die aangeeft dat de functie alleen beschikbaar is voor testdoeleinden in je bèta-omgeving. De functie is dan niet beschikbaar in de productieomgeving.

Functietoegang weergeven

Functietoegang weergeven

Elke functie geeft de toegangsstatus weer die door de beheerder is ingesteld.

Opmerking: Cursusfuncties worden per afzonderlijke cursus geactiveerd.

Functie Aan weergeven

Functie Aan weergeven

Als de beheerder een functie heeft ingeschakeld, wordt die functie grijs weergegeven en ingesteld op Aan. Je cursus moet dan gebruikmaken van deze functie.

Toegestane functie weergeven

Toegestane functie weergeven

Als een functie door je beheerder wordt Toegestaan, kun je aangeven hoe je die functie wilt beheren voor je cursus. De functie laat twee opties zien:

  1. Aan: Gebruik deze knop om deze functie in te schakelen voor je cursus.
  2. Uit: De functie is standaard uitgeschakeld. Schakel deze knop niet in als je deze functie niet voor je cursus wilt inschakelen. Deze optie is geschikt voor functies die je liever nog niet beschikbaar stelt in je cursus, of voor functies die ergens in de loop van het semester verschijnen, maar waarvan je niet wilt dat cursisten erdoor worden afgeleid.

Opmerking: Wanneer je een functie instelt op Aan, kan Canvas afhankelijk van de functionaliteit, mogelijk een waarschuwing weergegeven met de vraag om je optie te bevestigen, omdat bepaalde cursusfuncties onbedoelde gevolgen kunnen hebben als ze worden ingeschakeld.

Functie Uit weergeven

Functie Uit weergeven

Als een functie die eerder door je beheerder beschikbaar werd gesteld is uitgeschakeld, wordt de functie grijs weergegeven en ingesteld op Uit. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie over deze wijziging.

Functies op gebruikersniveau weergeven

Functies op gebruikersniveau weergeven

Gebruikers kunnen Functieopties op gebruikersniveau (User-Level Feature Options) onder aan hun Profielinstellingen inschakelen.

Opmerking: Beheerders hebben geen controle over functies op gebruikersniveau.