Hoe gebruik ik de Cijferlijst?

Met behulp van de Cijferlijst kunnen cursusleiders eenvoudig cijfers voor cursisten bekijken en invoeren. Afhankelijk van het weergavetype voor cijfers kunnen cijfers voor elke opdracht worden weergegeven als een punt, een percentage, voltooid of niet-voltooid, GPA-schaal of als een beoordeling in lettervorm.

Alleen beoordeelde opdrachten, beoordeelde discussies, beoordeelde toetsen en beoordeelde enquêtes die zijn gepubliceerd, worden in de Cijferlijst weergegeven. Niet-beoordeelde opdrachten worden niet opgenomen.

De standaardweergave in de Cijferlijst is om alle cursisten tegelijk te tonen, maar je kunt cursisten ook individueel weergeven met de Individuele weergave van Cijferlijst.

Opmerking: Als je cursus meerdere beoordelaars heeft, worden na het openen van de Cijferlijst alle daarin opgenomen gegevens opgeslagen in de browser totdat de pagina wordt vernieuwd. Cijfers worden niet dynamisch bijgewerkt met wijzigingen die door andere beoordelaars in de Cijferlijst of in SpeedGrader zijn aangebracht.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cijferlijst bekijken

Boven aan de Cijferlijst worden sorteeropties en instellingen weergegeven om je Cijferlijst te ordenen [1], waarmee de geselecteerde cursistgegevens [2] en opdrachtgegevens [3] worden ingevuld.

De pagina Cijferlijst ondersteunt sneltoetsen. Je opent het menu Sneltoetsen door op het toetsenbord pictogram te klikken [4] of op de kommatoets te drukken.

Overschakelen naar individuele weergave

De Cijferlijst heeft twee weergaven. Met de Standaardcijferlijst (Default Gradebook) kun je alle cursisten en opdrachten tegelijk bekijken. De individuele weergave biedt cursusleiders de mogelijkheid om één cursist en één opdracht afzonderlijk te beoordelen en is volledig toegankelijk voor schermlezers. Bij beide weergaven blijven dezelfde Cijferlijst-instellingen behouden. Je kunt op ieder gewenst moment tussen de Cijferlijst-weergaven schakelen.

Zie Individuele weergave van Cijferlijst voor meer informatie.

Cursisten filteren

Standaard worden voor je cursus alle actieve cursisten weergegeven. Als je cursus meer dan één sectie heeft, kun je je Cijferlijst filteren op sectie [1]. Je kunt ook naar een cursist zoeken op naam of op secundaire ID [2]. Wanneer in de Cijferlijst een sectiefilter wordt toegepast, zal SpeedGrader ook de lijst met cursisten filteren op basis van cursisten in dezelfde sectie.

Beoordelingsperioden bekijken

Beoordelingsperioden bekijken

Wanneer er meerdere beoordelingsperioden in een cursus zijn ingeschakeld, kun je de Cijferlijst sorteren op beoordelingsperiode met behulp van de vervolgkeuzelijst Beoordelingsperiode.

Instellingen weergeven

Instellingen weergeven

In de vervolgkeuzelijst Instellingen kun je de volgende instellingen opgeven die voor je gehele Cijferlijst van toepassing zijn:  

 1. Geschiedenis van de cijferlijst weergeven
 2. Namen van cursisten weergeven/verbergen
 3. Kolommen sorteren op inleverdatum, punten of opdrachtgroep (nadat een eerste sorteerweergave is gekozen, wordt in het menu alleen de alternatieve optie weergegeven)
 4. Niet-beoordeelde inleveringen behandelen als nul punten (deze optie is mogelijk niet beschikbaar als er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld)
 5. Voltooide inschrijvingen weergeven/verbergen
 6. Inactieve inschrijvingen weergeven/verbergen
 7. Kolom Opmerkingen weergeven/verbergen

Cursistinformatie weergeven

Cursistinformatie weergeven

Voor cursistinformatie geeft de Cijferlijst de naam en sectie van iedere cursist weer [1]. Namen worden gesorteerd op voornaam en achternaam, maar je kunt de Cijferlijst ook instellen op weergave op sorteerbare naam.

Als een cursist een secundaire ID heeft die fungeert als aanmeldingsinformatie van de cursist, wordt de ID weergegeven in het veld Secundaire ID (Secondary ID) [2].

Als je de kolom Opmerkingen hebt ingeschakeld in de instellingen van je Cijferlijst, kun je opmerkingen over individuele cursisten toevoegen.

Opmerking: Je kunt in de Cijferlijst ook cursistnamen verbergen om vertekening te elimineren.

Cursistinformatie sorteren

Cursistinformatie sorteren

Je kunt kolommen sorteren door op de kop van een kolom te klikken en met de blauwe pijl de inhoud in op- of aflopende volgorde te sorteren. Je kunt de kolommen Cursistnaam en Secundaire ID sorteren.

Afzonderlijke cijfers weergeven

Afzonderlijke cijfers weergeven

Als je de pagina Cijfers van een cursist wilt bekijken, klik je op de naam van die cursist. Op deze pagina kun je zien hoe een cursist zijn of haar cijfers te zien krijgt en kun je bovendien afzonderlijke opmerkingen, scoredetails en rubriekresultaten bekijken.

Testcursist weergeven

Testcursist weergeven

Als je de Cursistweergave hebt ingeschakeld, wordt de testcursist aan het einde van de Cijferlijst weergegeven en wordt deze automatisch toegevoegd aan elke sectie van je cursus. Testcursistgegevens worden niet meegenomen in cursusanalyses.

Als je de testcursist definitief wilt verwijderen, moet je dat doen vanuit de sectie-inschrijvingen.

Opdrachten bekijken

Opdrachten bekijken

Elke kolom in de Cijferlijst staat voor een opdracht, beoordeelde discussie of toets. Elke kolom bevat de naam van de opdracht, het totaalaantal punten en het cijfer van elke cursist. Pictogrammen en kleuren staan voor opdrachten en inleveringsstatussen binnen Canvas. Je kunt elke opdrachtkolom sorteren, vergroten/verkleinen en een andere volgorde geven. Als je een kolom uit de Cijferlijst wilt verwijderen, moet je de opdracht uit je cursus verwijderen.

Met Opdrachten in de Cijferlijst kun je het volgende doen:

Kolommen toevoegen

Opdrachtkolommen worden automatisch toegevoegd telkens wanneer je opdrachten, beoordeelde discussies en beoordeelde toetsen en enquêtes maakt en publiceert. Er wordt ook automatisch een kolom toegevoegd voor de tool Aanwezigheid.

Je kunt een kolom ook handmatig toevoegen door het CSV-bestand van de Cijferlijst te downloaden, een nieuwe kolom toe te voegen, die kolom een naam te geven en het CSV-bestand te uploaden. Houd er wel rekening mee dat opdrachten die in CSV-bestanden zijn geüpload, automatisch worden gepubliceerd.

Gedifferentieerde opdrachten weergeven

Gedifferentieerde opdrachten weergeven

Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten wordt de opdracht weergegeven als een kolom voor alle cursisten, maar cijfercellen worden grijs weergegeven voor cursisten die niet aan de opdracht deelnemen. Er kunnen geen cijfers worden toegewezen aan cursisten die niet deelnemen aan de opdracht. Dergelijke opdrachten worden niet meegenomen in totaalcijfers.

Op de pagina Cursistcijfers kunnen cursisten alleen opdrachten bekijken die aan hen zijn toegewezen.

Gedifferentieerde opdrachten worden ook gebruikt in Leertrajecten.

Opmerking: Gedifferentieerde opdrachten gelden ook voor beoordelingsperioden. Als een cursist niet deelneemt aan een opdracht in de specifieke beoordelingsperiode, wordt de opdracht ook grijs weergegeven.

Opdrachtopties weergeven

Opdrachtopties weergeven

Je kunt voor elke opdracht een of meer opties instellen:

 1. Opdrachtdetails weergeven
 2. De opdracht weergeven in SpeedGrader
 3. Een bericht verzenden naar je cursisten
 4. Een standaardcijfer instellen
 5. Cijfers bijstellen
 6. Inleveringen downloaden (deze optie is alleen beschikbaar nadat er inleveringen zijn ontvangen)
 7. Een opdracht verbergen

Opdrachtgroepen weergeven

Opdrachtgroepen weergeven

De in de Cijferlijst weergegeven opdrachtgroepen komen overeen met de opdrachtgroepen die zijn gemaakt op de pagina Opdrachten. Als je opdrachtgroepen zijn gewogen, wordt het gewogen cijfer weergegeven onder de naam van de groep. De opdrachtscore die iedere cursist heeft behaald, wordt vermenigvuldigd met het gewicht.

Totaalcijfer bekijken

Totaalcijfer bekijken

De totaalcijfers worden weergegeven in de kolom Totaal van de Cijferlijst. Je kunt desgewenst de totaalkolom verplaatsen naar het begin van de Cijferlijst. Als je opdrachtgroepen niet worden gewogen, kun je de totalen weergeven als een puntwaarde in plaats van als een percentage.

Gewichten van opdrachtgroepen zijn opgenomen in het totaalcijfer. Het door de cursisten behaalde opdrachtcijfer wordt vermenigvuldigd met het gewicht van de opdrachtgroep en wordt vervolgens opgenomen in de totaalkolom.

Cijfers importeren en exporteren

Cijfers importeren en exporteren

Als je grotere aantallen cursistcijfers in de Cijferlijst wilt beheren, kun je ook Scores downloaden (.csv) en Scores uploaden (vanuit .csv).

Opmerking: De gegevens in het CSV-exportbestand van de Cijferlijst zijn gebaseerd op de huidige filter(s) en instellingen van de Cijferlijst.