Canvas Gidsen (nl)Canvas GidsenCanvas-basisgids Algemene informatieHoe werken periodedatums, cursusdatums en sectiedatums in Canvas?

Hoe werken periodedatums, cursusdatums en sectiedatums in Canvas?

Periodedatums, cursusdatums en sectiedatums zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Ze komen allemaal samen in alle aspecten van Canvas. Er zijn verschillende datums waarop verschillende gebruikers aan de cursus kunnen deelnemen.

De hiërarchie van datums ziet er zo uit:

  • Sectiedatums kunnen cursusdatums overschrijven
  • Cursusdatums kunnen periodedatums overschrijven

 

Bovendien blijft bij bepaalde overschrijvingen de cursus geopend voor deelname.

Periodedatums, cursusdatums en sectiedatums kunnen ook via SIS-imports worden toegevoegd.

In het kader van deze les kun je een voorbeeld zien van de manier waarop periodedatums, cursusdatums en sectiedatums met elkaar in verband staan. Ga daarvoor naar de PDF Inschrijvingen voor perioden, cursussen en secties.

Periodegegevens bekijken

Periodedatums definiëren een vastgestelde tijdsperiode voor een organisatie gedurende welke gebruikers kunnen deelnemen aan een cursus. Periodedatums kunnen ook worden gebruikt voor semesters, trimesters of kwartalen. In dit voorbeeld loopt de periode van 2 juli 2018 tot en met 23 december 2018.

Beheerders kunnen bepalen welke specifieke gebruikers aan de cursussen kunnen deelnemen. Tenzij anders aangegeven, nemen cursisten de start- en einddatum van de periode over, terwijl cursusleiders, onderwijsassistenten en ontwerpers een willekeurige startdatum tot aan de einddatum van de periode overnemen. Willekeurig betekent dat deze gebruikersrollen altijd toegang tot een cursus hebben voordat de periode begint.

Opmerking: Alleen beheerders kunnen de pagina Perioden (Terms) in Canvas bekijken. Cursusleiders en cursisten krijgen de pagina Perioden niet te zien. Daarom moeten beheerders ervoor zorgen dat cursusleiders en cursisten de periodedatums via openbare weg op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld via een cursuscatalogus, berichtgeving op de website of een andere communicatiemethode.

Waarschuwing over einddatums van perioden

In het voorbeeld over towegangsdatums zijn de einddatums als volgt:

  • Cursusleiders [1] hebben toegang tot cursussen tot 12:00 uur op 31 december 31 2018 (laatste volledige dag is 30 december).
  • Iedere andere gebruiker met een einddatum voor de periode [2] heeft toegang tot 12:00 uur op 23 december 2018 (laatste volledige dag is 22 december).

Wanneer een periode is afgesloten, krijgen de bijbehorende cursussen de status alleen-lezen (gearchiveerd). Alleen-lezen betekent dat een cursus niet beschikbaar is voor het inleveren van opdrachten, het posten van discussies, het uploaden van bestanden, beoordelingen of enige andere taak binnen de cursus waarvoor een handeling is vereist.

Opmerking: Canvas genereert momenteel geen waarschuwingen over periodedatums zoals dat gebeurt voor cursusdatums.

Toekomstige inschrijvingen weergeven

Nadat een gebruiker aan een cursus is toegevoegd, worden met perioden standaarddatums ingesteld voor wanneer gebruikers toegang hebben tot cursussen die aan de periode zijn toegewezen. Toegang heeft betrekking op openbare cursussen.

Als een cursus niet is gepubliceerd of geen link bevat [1], hebben cursisten pas toegang tot de cursusinhoud vanaf de startdatum van de periode.

Als een cursus wel is gepubliceerd [2], kunnen cursist de inhoud zien vóór de startdatum van de periode. Ze kunnen echter niet volledig deelnemen aan de cursus en kunnen daarom bijvoorbeeld geen opdrachten inleveren of deelnemen aan een discussieonderwerp. Vanaf de startdatum van de periode kunnen cursisten volledig deelnemen aan de cursus.

Sommige organisaties kiezen ervoor hun cursussen op dezelfde dag als de startdatum van de periode te publiceren, waardoor eerdere toegang tot cursusinhoud geen probleem vormt. Er zijn echter ook organisaties waar cursusleiders hun eigen cursussen mogen publiceren vóór de startdatum van de periode en waarbij cursisten pas toegang tot een cursus hebben wanneer de cursus begint. Cursisten kan ook de toegang tot een cursus worden ontzegd nadat deze is beëindigd.

Cursusdatums bekijken

Cursusdatums bekijken

Cursusdatums zijn standaard ingesteld op de periodedatums. Maar cursusdatums kunnen de periodedatums ook overschrijven of deze aanvullen. Zowel beheerders als cursusleiders kunnen deze datums beheren.

In de start- en einddatums [1] kunnen cursusdatums worden ingesteld die vallen binnen de periode of die de periode overschrijden. Door een start- of einddatum toe te voegen wordt de cursus toegevoegd aan of verwijderd uit de Kaartweergave dashboard (als de cursus als favoriet is gemarkeerd) en kunnen cursisten gewoon aan de cursus blijven deelnemen door hun lijst met cursussen te openen tot aan het eind van de periode.

Je kunt de periodedatums overschrijven door het selectievakje Cursisten kunnen alleen tussen deze datums aan de cursus deelnemen (Students can only participate in the course between these dates) in te schakelen [2]. Door dit selectievakje in te schakelen kunnen cursisten alleen tussen de opgegeven datums aan de cursus deelnemen. Buiten deze datums heeft de cursus de status alleen-lezen voor cursisten en waarnemers.

Als de periode bijvoorbeeld zou lopen van 31 augustus tot en met 20 december, kan de cursusleider de startdatum van de cursus op een week later instellen en de cursus een week eerder laten eindigen. Door een eerdere einddatum voor de cursus in te stellen en het selectievakje voor deelname van cursisten in te schakelen hebben cursisten slechts alleen-lezen toegang tot de cursus vóór en na die datums. De cursusleider kan de cursusinhoud en cijfers gewoon blijven beheren vóór de einddatum van de periode die voor cursusleiders is ingesteld.

Opmerking: Als het het selectievakje voor deelname van cursisten niet is ingeschakeld, wordt er geen overschrijvingsdatum voor de cursus ingesteld. Cursisten kunnen vóór en na de begin- en einddatum aan de cursus deelnemen en deelname wordt altijd bepaald door de periodedatums. De cursusdatums worden nog wel steeds gebruikt om opname in de lijst met cursussen van een cursist te bepalen (eerdere, huidige of toekomstige inschrijving).

Sectiedatums bekijken

Secties bekijken

De sectiedatums zijn het meest flexibel. Secties kunnen worden verplaatst van periode naar periode of van cursus naar cursus. Als sectie-inschrijvingen moeten worden verplaatst, bijvoorbeeld omdat een sectie ook in een andere cursus moet worden opgenomen, moeten sectie-inschrijvingen worden verplaatst voordat cursisten werk inleveren, omdat deelname aan een cursus niet tussen secties kan worden verplaatst.

Sectiedatums zijn standaard ingesteld op de cursusdatums, tenzij je ook overschrijvingsdatums voor secties instelt.

Secties kunnen verschillende start- en einddatums hebben. Sectie 2 zou bijvoorbeeld kunnen worden ingesteld met 26 september 2018 als startdatum en 14 december 2018 als einddatum. Secties binnen dezelfde cursus kunnen cursusmateriaal delen en verschillende inleverdatums hebben.