Wat is Nieuwe toetsen?

Nieuwe toetsen is een beoordelingsengine die integreert met Canvas als een LTI-tool en die de functionaliteit van de klassieke toetsen vervangt die momenteel in Canvas bestaat.

Cursusleiders kunnen Nieuwe toetsen gebruiken om beoordelingen te creëren met gebruik van diverse vragentypen. De beoordelingen van Nieuwe toetsen worden weergegeven als opdrachten in de pagina Opdrachten en kunnen worden gedupliceerd. Cursisten kunnen beoordelingen van Nieuwe toetsen maken binnen hun Canvas-cursussen.

Rapporten van Nieuwe toetsen, statistieken, zoeken in itembanken en labellen van itembanken worden niet ondersteund in de bèta-omgeving van Canvas. Leerdoelen die aan Canvas zijn toegevoegd in de bèta-omgeving nadat de bèta-omgeving is vernieuwd, worden niet weergegeven in de bèta-omgeving van Nieuwe toetsen. Leerdoelen moeten worden toegevoegd aan de productieomgeving voor weergave in de bèta-omgeving.

Nieuwe toetsen kunnen niet worden gebruikt in de testomgeving van Canvas.

Cursusleiders

Beoordelingen opbouwen

Beoordelingen opbouwen

Cursusleiders kunnen Nieuwe toetsen gebruiken om beoordelingen op te bouwen met meerdere typen items die de bekwaamheid van cursisten in diverse onderwerpen meten. Beoordelingen kunnen worden gewijzigd met behulp van diverse beoordelingsinstellingen en kunnen worden gekoppeld aan leerdoelen op het beoordelings- of vragenniveau.

Cursistpogingen modereren

Cursusleiders kunnen cursistpogingen modereren en de antwoorden van cursisten nakijken.

Rapporten bekijken

Rapporten bekijken

Nieuwe toetsen bevat beoordelingsrapporten voor beheerders en cursusleiders om de prestatie van cursisten, waaronder vakbeheersing van leerdoelen, te bekijken.

Cursisten

Beoordelingen maken

Cursisten kunnen Nieuwe toetsen openen vanaf een Canvas-cursus om een beoordeling te maken.

Beoordelingsresultaten bekijken

Beoordelingsresultaten bekijken

Cursisten kunnen hun resultaten bekijken vanaf de beoordelingen van Nieuwe toetsen. Beoordelingsresultaten bevatten totale en individuele vragenscores. Ze kunnen ook feedback van de cursusleider bevatten.