Wat zijn pagina's?

Pagina's bevatten inhoud en onderwijsbronnen die deel uitmaken van een cursus of groep maar die niet noodzakelijkerwijs bij een opdracht horen. Pagina's kunnen tekst, video's en links naar bestanden en andere cursus- of groepsinhoud bevatten. Pagina's kunnen ook aan andere pagina's gekoppeld zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt als een tool voor samenwerking voor cursus- of groeps-wiki's waartoe alleen specifieke gebruikers toegang hebben. Canvas bewaart de hele geschiedenis van de pagina om wijzigingen in de loop van de tijd bij te houden.

Weergave voor cursusleiders

In een cursus kunnen cursusleiders een nieuwe pagina maken met tekst, afbeeldingen, media, links en/of andere bestanden [1]. Met het pictogram Opties [2] kunnen cursusleiders de titel van een pagina bewerken, een pagina verwijderen of de pagina gebruiken als voorpagina.

Weergave voor cursist

Cursisten kunnen pagina's in cursussen bekijken. Maar cursusleiders kunnen cursisten ook de mogelijkheid bieden om cursuspagina's te bewerken en er bijdragen aan te leveren. Cursisten kunnen altijd pagina's in hun eigen cursistengroep maken.

In groepen kunnen cursisten dezelfde paginalay-out bekijken met de naam van de pagina, aanmaakdatums en wijzigingsdatums. Ze kunnen ook nieuwe pagina's binnen een groep toevoegen [1]. Met het pictogram Opties [2] kunnen ze een pagina bewerken of verwijderen, of een pagina gebruiken als de voorpagina van een groep.