Canvas Gidsen (Dutch)Canvas GidsenWaarnemers Gids Profiel- en gebruikersinstellingenHoe kan ik als waarnemer contactmethoden voor ontvangst van Canvas-meldingen toevoegen?

Hoe kan ik als waarnemer contactmethoden voor ontvangst van Canvas-meldingen toevoegen?

In Canvas kun je contactmethoden toevoegen voor het ontvangen van meldingen. Met contactmethoden kun je aangeven hoe je meldingen wilt ontvangen wanneer er verschillende gebeurtenissen binnen een cursus plaatsvinden. Meldingen zijn in gebruik voor alle cursussen in Canvas. Canvas ondersteunt meldingen via e-mail, Slack en diverse webservices.

Nadat je contactmethoden hebt toegevoegd, kun je je eigen Meldingsinstellingen instellen om aan te geven hoe vaak je op de hoogte wilt worden gebracht van cursusgebeurtenissen.

Accountinstellingen openen

Accountinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en vervolgens op de link Instellingen (Settings) [2].

Contactmogelijkheden toevoegen

Contactmogelijkheden toevoegen

De zijbalk toont het standaard e-mailadres dat aan je account is gekoppeld [1]. Je kunt je standaard e-mailadres beheren.

Als je een extra e-mailadres wilt toevoegen, klik je op de link E-mailadres toevoegen (Add Email Address) [2].

Communicatiewaarschuwingen bekijken

Communicatiewaarschuwingen bekijken

Canvas stuurt geen meldingen naar communicatiekanalen die gebouncet zijn, wat betekent dat het kanaal geen meldingen meer kan genereren of verzenden. Bounces kunnen plaatsvinden met ongeldige adressen (als gevolg van typefouten, gewijzigde adressen, etc.) of als gevolg van geblokkeerde servers.

Je pagina Accountinstellingen kan de volgende pictogrammen weergeven om de status van een contactmethode aan te geven:

  • Waarschuwing [1]: geeft een contactmethode aan die is teruggestuurd. Je kunt de fout herstellen door de contactmethode uit je profiel te verwijderen en vervolgens weer toe te voegen.
  • Vinkje [2]: geeft een niet-bevestigd e-mailadres aan.

Klik op het pictogram Verwijderen [3] om de contactmethode te verwijderen.

Koppelen met Webservices

De sectie Webservices toont twee kolommen. Services die je al hebt geregistreerd, zoals services geverifieerd in je contactmethoden of via samenwerkingen voor cursussen, kun je bekijken onder Geregistreerde services (Registered Services)[1]. Andere services beschikbaar voor registratie worden weergegeven onder Andere services (Other Services) [2].

Informatie over het toevoegen van webservices in Canvas.

Goedgekeurde integraties bekijken

Goedgekeurde integraties bekijken

Wanneer je integraties van derden toegang geeft tot je account, toont het gedeelte Goedgekeurde integraties de geautoriseerde integraties. Voor elke integratie wordt het volgende weergegeven: de naam van de app, het doel (als er een is opgegeven), de datum waarop de app het laatst werd gebruikt, de datum waarop de app verloopt en een link om meer details te bekijken.