Canvas Gidsen (nl)Recente Versies

Recente Versies

 • Bijgewerkt op: Dec 08, 2017

  Wat is de waarnemersrol?

  In Canvas, the Observer role can be used to enroll parents, mentors, and guests who would like to participate in a Canvas course but do not need to earn course credit. Observers have limited permissions that allow them to see what is going on in a course without interrupting the flow of daily course communication. Like students, Observers cannot view a course until it is published and the course has started.

  To learn more about the observer role, view the Parent Registration and Student Observation video.

  Observers may be able to view assignments, course events, and grades for a student in the Canvas Parent app.

  Handleiding Canvas Observer Guide
 • New Canvas users may encounter new terminology throughout Canvas. This lesson is a glossary that identifies the most common terms used in Canvas.

  Handleiding Canvas Basics Guide
 • Soms zullen instructeurs gelijken beoordelingen toewijzen aan studenten voor het werk van een andere student.

  Klik hier om een video te bekijken over Gelijken Beoordelingen.

  Handleiding Canvas Studenten Gids
 • Instructeurs kunnen beoordeling door medestudenten van opdrachten aanmaken voor hun studenten om af te maken. Beoordelingen van medestudenten zijn niet anoniem.

  Let op: Studenten zullen niet in staat zijn om beoordelingen van medestudenten toegewezen te krijgen of hun toegewezen beoordelingen van medestudenten te zien totdat ze hun eigen opdrachten hebben ingezonden.

  Handleiding Canvas Studenten Gids
 • Bijgewerkt op: Dec 08, 2017

  Hoe bekijk ik de rubriek voor mijn opdracht?

  Rubrics are a way for instructors to let students know how an assignment will be graded.

  Handleiding Canvas Studenten Gids
 • Standaard worden alle links ingeschakeld voor een cursus. Let erop dat aan links geen andere naam gegeven kan worden.

  Links naar onderdelen zonder inhoud en waarvoor studenten geen inhoud kunnen aanmaken zijn niet zichtbaar voor studenten en zijn grijs voor jou. Wanneer er bijvoorbeeld geen leerresultaten zijn ingesteld voor de cursus, dan is de link resultaten grijs maar studenten zien de link helemaal niet. Je kunt links ook verbergen en herstructureren in het linkerdeel van de navigatie voor je cursus.

  Let op: Geconfigureerde Externe Apps kunnen extra cursus navigatielinks aanmaken. Je kunt navigatielinks ook selecteren, navigeren en loslaten door gebruik te maken van een toetsenbord. Druk op de komma toets op het toetsenbord om de snelkoppelingen op het toetsenbord te zien. Links worden altijd geplaatst onder de link waar je hem los laat. Laat de link bovenaan los om een link aan het begin van het navigatiemenu te herplaatsen. Standaard verschijnt de link als de tweede link op de lijst. Verplaats vervolgens de bovenste link onder je voorkeurslink.

 • Kopieer inhoud vanuit een andere Canvas-cursus wanneer je eerder aangemaakte inhoud, waaronder cursusinstellingen, de syllabus, opdrachten, modules, bestanden, pagina's, discussies, testen en vraagbaken, wilt hergebruiken. Je kunt ook evenementen en vervaldata kopiëren en aanpassen.

  Let op: Instellingen in conceptstatus worden in kopieën van een cursus behouden. Wanneer een opdracht in een cursus ongepubliceerd is, dan blijft de opdracht ongepubliceerd in de kopie van de cursus.

 • Bijgewerkt op: Dec 08, 2017

  Wat zijn vergaderingen?

  Vergaderingen worden hoofdzakelijk gebruikt voor virtuele lezingen, virtuele werktijden en studentengroepen. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het demonstreren van online technologieën of het oplossen van technologieproblemen.

 • Canvas laat je handmatig een groot aantal gebruikers, accounts, periodes, cursussen, onderdelen, inschrijvingen, groepen*, groepslidmaatschappen*, en kruisverwijzingen* via de Beheerinterface creëren. (*Deze imports worden niet in dit hoofdstuk behandeld).

  Om gegevens in het groot in Canvas te up loaden moet je een of meerdere CSV tekstbestanden creëren. CSV bestanden kunnen door vele programma's geproduceerd worden. Student Informatie Systemen (SIS) hebben vaak een methode om rapporten in CSV formaat te produceren die aangepast kunnen worden om in het vereiste formaat voor Canvas te passen.

  In dit hoofdstuk zul je voorbeelden van CSV bestanden vinden met beschrijvingen voor ieder verplicht en facultatief veld. Je zult ook een link vinden om ieder bestand te downloaden als je dieper in de opmaak wilt kijken. Klik hier om een zip pakket voor alle voorbeeldbestanden te downloaden.

  Standard CSV rules apply: Standaard CSV regels zijn van toepassing:

  • De eerste rij zal geïnterpreteerd worden als een header voor het ordenen van je kolommen. Deze header is verplicht.
  • Velden die een komma hebben moeten tussen dubbele aanhalingtekens geplaatst worden.
  • Velden met dubbele aanhalingstekens moeten ook tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst worden door middel van verdubbelde dubbele aanhalingstekens. Bij voorbeeld: Chevy “The Man” Chase zou in de CSV als “”The Man”” Chase” opgenomen moeten worden.

  Opmerking: Het is noodzakelijk dat de eerste rij in je CSV bestand (header) genoemd wordt zoals beschreven in dit hoofstuk. De volgorde van de kolommen is niet van belang maar de goede volgorde van de rijen is cruciaal voor bestanden zoals de csv accounts. Wanneer welke gegevens dan ook in de Gebruikersinterface (UI) aangepast worden zal Canvas de nieuwe waarden als "sticky" instellen. Wanneer een nieuwe basis upload uitgevoerd wordt zullen de bestaande gegevens in Canvas "sticky" gehandhaafd blijven. Alle geimporteerde gegevens die proberen die gegevens te updaten zullen genegeerd worden. Een invoer kan UI veranderingen alleen overschrijven als de juiste opties bij het gebruik van de SIS Import Tool gekozen worden.

  We raden je sterk aan dat je het invoeren van data in je test-installatie van Canvas uitprobeert voordat je dit in je productie-installatie van Canvas doet.

 • Bijgewerkt op: Dec 08, 2017

  Welke browsers ondersteunt Canvas?

  Canvas ondersteunt meerdere browsers voor zowel desktop als mobiele versies. Kom meer te weten hoe je je browser bijwerkt om aan de vereisten voor Canvas te voldoen zodat je juist kunt inloggen in Canvas.